Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Diagnostyka obiektów budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 468
Data wydania: 2020-04-27
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 9788301209995


Wersja papierowa: 79,00 PLN
Wersja elektroniczna: 79,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

27-04-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

27-04-2020

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

 

Zwiększające się wymagania właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych wiążą się z koniecznością przeprowadzania częstych remontów, modernizacji i wzmocnień. Każda taka działalność powinna być poprzedzona odpowiednią diagnostyką oraz podjęciem decyzji co do zakresu i formy regeneracji obiektów budowlanych.Tu nieodzowni okazują się rzeczoznawcy, którzy opracowują optymalne rozwiązania techniczne i ekonomiczne – oparte na badaniach naukowych oraz spełniające wymagania norm i certyfikatów.

W niniejszej monografii zaprezentowano najważniejsze problemy, analizy i wnioski dotyczące metod wykonywania ekspertyz, przeprowadzania diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych.

Najważniejsi eksperci z branży budowlanej – na co dzień zajmujący się diagnostyką, zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej – w przejrzysty sposób prezentują zasady wykonywana ekspertyz m.in. konstrukcji stalowych, żelbetowych, murowych i drewnianych oraz ekspertyz geotechnicznych, mikologicznych i audytów energetycznych.

Wszystkie wnioski oparte zostały na nowoczesnych metodach badawczych, analitycznych i projektowych oraz zrecenzowane przez Komitet Naukowo-Programowy 15 Konferencji Naukowo-Technicznych „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechnikę Świętokrzyską oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Spis treści: 

Przedmowa

1. Status Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB - prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

1.1. Załącznik 1. Wykaz specjalności rzeczoznawczych PZITB dla Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB

1.2. Załącznik 2. Rodzaje opracowań rzeczoznawczych

1.3. Załącznik 3. Zasady doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB

1.4. Załącznik 4. Instrukcja Ustanawiania Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB

2. Zasady ogólne wykonywania ekspertyz konstrukcji budowlanych - prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski

2.1. Wstęp

2.2. Terminy i definicje

2.3. Bezpieczeństwo istniejących konstrukcji budowlanych

2.4. Diagnostyka techniczna istniejących konstrukcji budowlanych

2.5. Ogólna metodyka diagnostyk istniejących konstrukcji budowlanych

2.6. Pomiary i badania istniejących konstrukcji budowlanych

2.7. Analiza bezpieczeństwa istniejących konstrukcji

2.8. Obciążenia próbne istniejących elementów i konstrukcji

2.9. Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji

Bibliografia

3. Zasady wykonywania dokumentacji ekspertyz - dr hab. inż., prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr hab. inż., prof. PŚ Radosław Jasiński

3.1. Wprowadzenie

3.2. Zawartość dokumentacji stanowiąca podstawę opracowania ekspertyz

3.4. Opisy obiektów i analizy dokumentacji stanowiących podstawy opracowania ekspertyz

3.5. Oględziny i opisy uszkodzeń

3.6. Zakres badań materiałów, elementów i konstrukcji

3.7. Uwagi dotyczące sprawdzających obliczeń konstrukcji stanowiących podstawę oceny bezpieczeństwa konstrukcji

3.8. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji

3.9. Zawartości części wnioskowych ekspertyz

3.10. Podsumowanie

Bibliografia

4. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji stalowych - prof. dr hab. inż. Antoni Biegus

4.1. Charakterystyka ogólna ekspertyz budowlanych

4.2. Analizy dokumentacji technicznych obiektów

4.3. Eurokody a dotychczasowe normy PN-B w odniesieniu do konstrukcji stalowych

4.4. Wybrane zagadnienia identyfikacji konstrukcji stalowych

4.5. Wnioski i uwagi końcowe

Bibliografia

5. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji żelbetowych - prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

 5.1. Wprowadzenie

5.2. Układy treści ekspertyz

5.3. Postępowania diagnostyczne i ich wiodące role w ekspertyzach

5.4. Podsumowanie

Bibliografia

6. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji drewnianych - dr inż. Janusz Brol

6.1. Wprowadzenie

6.2. Trwałość drewna w konstrukcji

6.3. Wilgotność drewna w konstrukcji

6.4. Oceny wytrzymałościowe drewna w konstrukcjach istniejących

6.5. Przykłady słabych miejsc w istniejących konstrukcjach drewnianych

Bibliografia

7. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji murowych - dr inż. Roman Gajownik, dr inż. Roman Jarmontowicz, mgr inż. Jan Sieczkowski

7.1. Wstęp

7.2. Rodzaje uszkodzeń konstrukcji murowych

7.3. Metody badań stosowane w diagnostykach konstrukcji murowych

7.4. Badania uzupełniające

7.5. Podsumowanie

Bibliografia

8. Zasady wykonywania ekspertyz geotechnicznych budynków w warunkach zabudowy miejskiej - prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, dr hab. inż. Tomasz Godlewski

8.1. Wstęp

8.2. Ogólne wymagania normowe dotyczące badań podłoża

8.3. Analiza wyników

8.4. Oceny przyczyn i przykłady

8.5. Podsumowanie

Bibliografia

9. Zasady wykonywania ekspertyz fundamentów z uwzględnieniem fundamentów głębokich - prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, dr inż. Krzysztof Żarkiewicz

9.1. Wstęp

9.2. Ekspertyzy budowlane w odniesieniu do fundamentów

9.3. Fundamenty głębokie

9.4. Moduły ściśliwości gruntów, moduły edometryczne

9.5. Podsumowanie

Bibliografia

10. Zasady wykonywania ekspertyz konstrukcji przekryć dachowych - dr hab. inż., prof. PŚ Jacek Hulimka

10.1. Wstęp

10.2. Specyfika konstrukcji dachowych jako przedmiotu ekspertyz

10.3. Zakres ekspertyz konstrukcji dachowych

10.4. Uwagi o ekspertyzach konstrukcji dachowych pułapki czyhające na wykonawców

10.5. Podsumowanie

Bibliografia

11. Zasady wykonywania ekspertyz lekkich przegród zewnętrznych - mgr inż. Marzena Jakimowicz, dr inż. Krzysztof Kuczyński

11.1. Wprowadzenie

11.2. Wymagania dotyczące ścian osłonowych

11.3. Najczęściej spotykane błędy

11.4. Etapy wykonywania ekspertyz

11.5. Podsumowanie

Bibliografia

12. Zasady wykonywania ekspertyz technicznych budynków żelbetowych z wielkiej płyty z przykładami ich przebudowy - prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, dr inż. Jarosław Szulc

12.1. Wprowadzenie

12.2. Zasoby budownictwa wielkopłytowego w Polsce

12.3. Regulacje formalno-prawne dotyczące użytkowania obiektów budowlanych

12.4. Diagnostyki budynków wielkopłytowych

12.5. Kontrole stanów technicznych ścian zewnętrznych

12.6. Oceny właściwości izolacyjnych przegród

12.7. Zagadnienia higieniczno-zdrowotne

12.8. Przykład z praktyki inżynierskiej

12.9. Kierunki działań remontowych i modernizacyjnych

12.10. Podsumowanie

Bibliografia

13. Zasady wykonywania ekspertyz obiektów zabytkowych - dr inż. Stanisław Karczmarczyk

13.1. Wprowadzenie

13.2. Definicje opracowań zawierających oceny obiektów budowlanych i wynikające z nich zakresy merytoryczne

13.3. Różnice w opracowaniach ekspertyz obiek­tów zabytkowych i współczesnych

13.4. Wymagania formalne przy realizacji ekspertyz obiektów zabytkowych

13.5. Podsumowanie, wnioski

Bibliografia

14. Diagnostyka mykologiczna obiektów budowlanych metodyka i wyzwania przyszłościowe - prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

14.1. Wprowadzenie

14.2. Zagadnienia mykologiczno-budowlane

14.3. Ekspertyzy mykologiczno-budowlane

14.4. Wybrane problemy diagnozowania konstrukcji drewnianych

14.5. Uwarunkowania diagnostyk mykologiczno-budowlanych

14.6. Podsumowanie

Bibliografia

15. Zasady wykonywania ekspertyz obiektów hydrotechnicznych po powodziach - prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, mgr inż. Józef Zgrabczyński

15.1. Wprowadzenie

15.2. Oceny stanów technicznych a ekspertyzy budowli hydrotechnicznych

15.3. Zasady wykonywania ekspertyz technicznych obiektów hydrotechnicznych po powodziach

15.4. Fragment przykładowej ekspertyzy

Bibliografia

16. Zasady wykonywania audytów energetycznych budynków i budowli - dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Andrzej Wiszniewski

16.1. Wstęp

16.2. Rodzaje audytów energetycznych

16.3. Audyty termomodernizacyjne i remontowe

16.4. Audyty efektywności energetycznej

16.5. Audyty energetyczne przedsiębiorstw

16.6. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

17. Opinie specjalistyczne w praktyce rzeczoznawstwa budowlanego - prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

17.1. Wprowadzenie

17.2. Opinie specjalistyczne. Kiedy, kto i dla kogo je sporządza? Jakim celom służą i co powinny zawierać?

17.3. Podsumowanie

Bibliografia

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty