Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Napędy i Sterowanie 5/2020

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Druk-Art SC
Data wydania: 2020-05-11
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISSN: 1507-7764


Wersja papierowa: 10,80 PLN
Wersja elektroniczna:

Data wydania:

11-05-2020

Druk w kolorze:

tak

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie


Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” wydawany przez Wydawnictwo Druk-Art SC w Raciborzu istnieje na prasowym rynku czasopism technicznych od 1999 roku. Ten ogólnopolski tytuł wydawany jest w formie drukowanej, a także elektronicznej. Dostępny jest w prenumeracie, a także upowszechniany nieodpłatnie podczas targów oraz konferencji branżowych.

Czasopismo przygotowywane jest z myślą o czytelnikach zaintereso­wanych problematyką z zakresu:

 • napędy,
 • automatyka przemysłowa,
 • energoelektronika,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • mechatronika,
 • systemy zasilające,
 • układy zabezpieczeń,
 • hydraulika,
 • pneumatyka,
 • robotyka,
 • systemy transportowe,
 • utrzymanie ruchu.

Pismo adresowane jest do szerokiej grupy fachowców tych dziedzin. Po tytuł sięgają też specjaliści z niemal wszystkich uczelni technicznych w kraju, ośrodków badawczo-rozwojowych, energetyki cieplnej i zawodowej, przemysłu maszynowego, przetwórstwa rolno-spożywczego, cementowo-wapienniczego, hut, kopalń, biur konstrukcyjnych.

Staramy się, by czytelnicy pisma mogli zapoznać się z najnowszymi produktami i interesującymi aplikacjami, czy też nieustannie rozwijającą się myślą techniczną. Stąd periodyk współpracuje z wieloma znanymi w kraju i na świecie firmami reprezentującymi branże napędowe i automatyczne, a także przedstawicielami świata nauki.

Ponieważ pismo wydawane jest na Śląsku problematyka techniczna tego regionu jest wydawnictwu bliska, dlatego też sięga po tematy związane z górnictwem. Oprócz publikacji, w których można znaleźć propozycje nowoczesnych urządzeń i rozwiązań technicznych dla tej szczególnej branży, prezentu­jemy dokonania w sferze remontów i modernizacji w zakładach z górnictwem związanych, a także publikacje naukowe przygotowywane m.in. przez pracowników politechnik.

Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” nie tylko obejmuje patronat medialny nad takimi wydarzeniami, jak konferencje i targi dla przemysłu, ale także sam jest organizatorem konferencji dla specjalistów w dziedzinie auto­matyki i budowy maszyn. Nad merytorycznym charakterem „Napędów i Sterowania” czuwa Rada Programowa, która jest gwarantem jakości i profesjonalizmu, zawartych w piśmie treści.

W numerze 5/2020:

 1. Struktura półprzewodnikowa Side Wall Gate – następca technologii Trench
 2. Simplified Motion Series. Łatwe pozycjonowanie
 3. Napędzamy automatyzację…
 4. LD120 – przemysłowe wyświetlacze programowalne
 5. Krajowe Inteligentne Specjalizacje – czym są? - Marta Osińska
 6. Szkoła enkoderów firmy LeineLinde. Cz. 3. Mechanika (montaż enkodera)
 7. Rozwiązania napędowe do aplikacji o zwiększonych wymaganiach higienicznych
 8. Właściwości i znaczenie przewodów HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY i HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY
 9. Polski przemysł wspiera walkę z koronawirusem
 10. Zróżnicowanie systemów online monitorowania stanu technicznego agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi AC - Ryszard Nowicki, Ahmed Duyar
 11. Diagnostyka maszyn i urządzeń – uwagi ogólne - Tadeusz Glinka, Sławomir Szymaniec
 12. Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych. Część 1 - Piotr Paduch, Sławomir Szymaniec
 13. Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych. Część 2 - Piotr Paduch, Sławomir Szymaniec
 14. Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych – przykład niewywagi - Marcin Barański
 15. Instrukcje stanowiące wyposażenie maszyny a instrukcje bhp dla stanowisk pracy - Józef Gierasimiuk
 16. Przykłady elektrycznych napędów trakcyjnych. Cz. 2. Kolejowy napęd elektryczny - Andrzej Dębowski
 17. Przykłady elektrycznych napędów trakcyjnych. Cz. 3. Samochodowy napęd elektryczny - Andrzej Dębowski
Brak załączników
Brak prenumeraty