budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Badanie podłoża budowli. Metody polowe

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 670
Data wydania: 2020-08-20
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21153-0


Wersja papierowa: 99,00 PLN
Wersja elektroniczna: 79,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

20-08-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

20-08-2020

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Obserwowany w ostatnich latach rozwój badań polowych gruntu – zarówno w odniesieniu do technologii ich wykonywania, interpretacji wyników, jak ich praktycznego wykorzystania – uświadomił konieczność nowego podejścia do inżynierii geotechnicznej i stworzył pilną potrzebę jej kompleksowego i metodycznego ujęcia.

Badania podłoża budowli stanowi obszerne i całościowe ujęcie problematyki badań polowych gruntu. Prezentuje najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu badań gruntu. Dodatkowo została wzbogacona radami i zaleceniami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorów.

Wartościowym aspektem Badania podłoża budowli jest wyraźne podkreślenie znaczenia rozpoznania geologicznego – jako punktu wyjścia do tworzenia modelu podłoża na potrzeby projektowania geotechnicznego. Innym, również cennym aspektem, jest przedstawienie obecnego stanu prawnego w zakresie zasad rozpoznawania i badania podłoża gruntowego, wraz z jego zawiłościami i odmiennością stosowanych interpretacji.

Publikacja Badania podłoża budowli powinna zainteresować pracowników naukowych, geologów inżynierskich, geotechników, projektantów i wykonawców obiektów budowlanych, a zawarta w niej wiedza przyczynić się do bezpieczniejszego i ekonomicznie uzasadnionego projektowania oraz wykonywania badań podłoża gruntowego. Zakres treści i jej układ sprawia, że opracowanie może stanowić również cenną pozycję dydaktyczną dla wykładowców i studentów geologii inżynierskiej, geotechniki, budownictwa, geofizyki i inżynierii środowiska. - Z recenzji dra hab. inż. Henryka Woźniaka, prof. AGH


Spis treści: 


1. Wstęp 

1.1. Rys historyczny Marek Tarnawski 
1.2. Aspekty formalne procesu rozpoznania podłoża i projektowania geotechnicznego Jakub Saloni i Anna Nowosad 
1.3. Podstawy projektowania geotechnicznego Jakub Saloni i Anna Nowosad
1.3.1. Obliczenia analityczne 
1.3.2. Parametry gruntowe na potrzeby modelowania w MES
1.3.3. Obciążenia cykliczne i dynamiczne podłoża

2. Wiercenia i pobieranie próbek

2.1. Wprowadzenie Marek Tarnawski
2.2. Wiercenia wolnoobrotowe i udarowe Marek Tarnawski
2.3. Obserwacje hydrogeologiczne Marek Tarnawski
2.4. Wiercenia rdzeniowe Michał Wójcik
2.4.1. Czynniki wpływające na ilość i jakość próbek rdzeniowych
2.4.2. Metody wierceń rdzeniowych
2.4.3. Typy i konstrukcje rdzeniówek
2.4.5. Rury płuczkowe do rdzeniówek wrzutowych 
2.4.6. Dobór koronek do wierceń rdzeniowych 
2.4.7. Ogólne zasady eksploatacji rdzeniówek podwójnych i wrzutowych 
2.5. Pomiary podczas prowadzenia robót wiertniczych Marek Tarnawski

3. Badania geofizyczne

3.1. Metody sejsmiczne Radosław Mieszkowski, Tomasz Szczepański i Jerzy Kłosiński 
3.1.1. Inżynierska sejsmika powierzchniowa 
3.1.2. Metoda sejsmiki refrakcyjnej 
3.1.3. Inżynierska sejsmika otworowa 
3.2. Metody elektrooporowe Radosław Mieszkowski 
3.2.1. Metoda pionowych sondowań elektrooporowych
3.2.2. Metoda tomografii elektrooporowej 
3.2.3. Zastosowanie metod elektrooporowych 
3.2.4. Zalety i ograniczenia metod elektrooporowych 
3.2.5. Przykłady zastosowania metod elektrooporowych 
3.3. Metoda georadarowa (ground penetrating radar, GPR) Radosław Mieszkowski 
3.3.1. Podstawy procedury badawczej 
3.3.2. Zastosowania 
3.3.3. Przykłady 
3.3.4. Zalety i ograniczenia

4. Sondowania 

4.1. Sondowania statyczne CPT/CPTU Jędrzej Wierzbicki 
4.1.1. Wprowadzenie – sondowania statyczne wśród innych badań in situ 
4.1.2. Sondowania statyczne – rys historyczny 
4.1.3. Technika pomiaru i parametry sondowania 
4.1.4. Wstępna analiza profilu CPTU 
4.1.5. Analiza wartości parametrów geotechnicznych 
4.2. Sondowania dynamiczne Zbigniew Frankowski 
4.2.1. Rys historyczny i współczesne zastosowania sond dynamicznych 
4.2.2 Czynniki wpływające na wyniki sondowania 
4.2.3 Tarcie gruntu o żerdzie 
4.2.4. Głębokość krytyczna
4.2.5. Odległość sondowań od otworów wiertniczych 
4.2.6. Wpływ zawodnienia gruntów 
4.2.7. Wymiary końcówek sond 
4.2.8. Badania zagęszczania gruntów nasypowych 
4.2.9. Przykłady zastosowań sondowań dynamicznych 
4.3. Sondowania obrotowe Tomasz Godlewski 
4.3.1. Wprowadzenie 
4.3.2. Opis metody 
4.3.3. Sprzęt i procedura badania 
4.3.4. Wytrzymałość gruntu na ścinanie 
4.3.5. Wrażliwość gruntu 
4.3.6. Prędkość obrotu (kątowa) 
4.3.7. Anizotropia 
4.3.8. Korekta wyników wytrzymałości uzyskanych z FVT 
4.3.9. Historia naprężeń 
4.3.10. Walidacja innych metod 
4.3.11. Podsumowanie 

5. Badania presjometryczne Marek Tarnawski 

5.1. Wprowadzenie 
5.2. Istota badania presjometrycznego 
5.3. Zasady wykonywania badań presjometrycznych 
5.4. Wyniki badania presjometrycznego 
5.4.1. Presjometryczne naprężenie graniczne 
5.4.2. Moduł presjometryczny 
5.4.3. Naprężenie pełzania 
5.5. Zmiany raportowania badań wynikające z regulacji normowych
5.6. Eksplikacja znaczenia parametrów presjometrycznych 
5.7. Zasady projektowania posadowień Ménarda 
5.7.1. Nośność podłoża 
5.7.2. Podatność podłoża 
5.8. Perspektywy rozwoju 
5.9. Podsumowanie 

6. Badania dylatometrem Tomasz Godlewski

6.1. Wprowadzenie 
6.2. Opis metody 
6.3. Sprzęt i procedura badania 
6.4. Wyniki badania dylatometrycznego 
6.4.1. Identyfikacja parametrów bezpośrednich DMT – założenia ogólne 
6.4.2. Ciśnienie porowe z DMT 
6.5. Interpretacja wyników badań 
6.5.1. Identyfikacja gruntów i profil podłoża 
6.5.2. Historia naprężenia w gruncie 
6.5.3. Parametry wytrzymałościowe gruntów 
6.5.4. Parametry odkształcalności gruntu 
6.5.5. Prędkość rozproszenia nadciśnienia porowego 
6.5.6. Współczynnik konsolidacji gruntu 
6.5.7. Ciężar objętościowy gruntu 
6.6. Kalibracja/walidacja DMT 
6.6.1. Interpretacja profilu gruntowego 
6.6.2. Zestawienie wartości modułów dylatometrycznych 
6.6.3. Kalibracja wartości modułów na tle osiadań 
6.7. Przykłady zastosowań w praktyce 
6.7.1. Nośność podłoża 
6.7.2. Osiadanie fundamentów bezpośrednich 
6.7.3. Problematyka określania sztywności gruntu 
6.7.4. Nośność pala obciążonego siłą poziomą 
6.8. Podsumowanie 

7. Próbne obciążenia pali i podłoża gruntowego Kazimierz Gwizdała i Andrzej Słabek 

7.1. Próbne obciążenia pali na siły pionowe, osiowe 
7.1.1. Charakterystyka przekazywania obciążenia przez pale na podłoże 
7.1.2. Nośność pali na wciskanie według zasad Eurokodu 7,...wersja PN-EN 1997-1:2008 
7.1.3. Konstrukcje do próbnych obciążeń wciskających 
7.1.4. Badania nośności pala na wyciąganie 
7.1.5. Metody badań statycznych pali na siły pionowe 
7.2. Badania pali obciążonych oddziaływaniem bocznym 
7.3. Badania dynamiczne pali 
7.3.1. Badanie dynamiczne pali PDA (pile driving analysis) oraz DLT (dynamic load test) 
7.3.2. Modele analityczne stosowane w interpretacji badań dynamicznych pali 
7.3.3. Badania ciągłości i długości pali/kolumn 
7.4. Próbne obciążenia podłoża za pomocą płyt 
7.4.1. Warunki techniczne wykonywania próbnego obciążenia gruntu 
7.4.2. Interpretacja wyników badań 
7.5. Inne metody badań podłoża 

8. Wzmocnienia podłoża Jakub Saloni, Anna Nowosad i Monika Ura

8.1. Cele wzmacniania podłoża 
8.2. Definicja i podział metod wzmacniania podłoża 
8.3. Rozpoznanie podłoża na potrzeby jego wzmocnienia 
8.3.1. Zalecenia dotyczące metod i zakresu rozpoznania podłoża 
8.3.2. Znaczenie metod polowych badań gruntu na potrzeby wzmacniania podłoża 
8.4. Technologie wzmocnienia podłoża bez wprowadzania inkluzji 
8.4.1. Zagęszczanie dynamiczne (dynamic compaction, DC) 
8.4.2. Zagęszczanie impulsowe (rapid impact compaction, RIC) 
8.4.3. Wibroflotacja (vibroflotation, VF) 
8.4.4. Mikrowybuchy (microblasting, MMB/ DDC) 
8.4.5. Zagęszczanie walcem dynamicznym (impact roller compaction, RDC) 
8.4.6. Badania na potrzeby projektowania i odbioru efektów zagęszczania 
8.4.7. Stabilizacja masowa (solidyfikacja, mass stabilization, MS) 
8.4.8. Konsolidacja z zastosowaniem prefabrykowanych geodrenów pionowych (vertical drains, VD) 
8.4.9. Konsolidacja próżniowa (Menard Vacuum, MV) 
8.5. Technologie z wprowadzaniem inkluzji 
8.5.1. Kolumny wymiany dynamicznej (dynamic replacement, DR) 
8.5.2. Kolumny żwirowe/wibrowymiana (stone columns, SC/KSS) 
8.5.3. Kolumny z cementogruntu (deep soil mixing, DSM) 
8.5.4. Kolumny betonowe lub z iniektu – uwagi ogólne 
8.5.5. Kolumny przemieszczeniowe wkręcane formowane w gruncie (CMC, FDP, CSC, SDC, Screwsol) 
8.5.6. Kolumny przemieszczeniowe wwibrowywane formowane w gruncie (MSC, CSC, VDC) 
8.5.7. Kolumny wiercone świdrem ciągłym (continuous flight auger piles, CFA) 
8.5.8. Rola warstwy transmisyjnej 
8.6. Badania do celów remediacji terenów zanieczyszczonych 

9. Podsumowanie Marek Tarnawski

Bibliografia 

 

Brak załączników
Brak prenumeraty