budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.




Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

BIM dla managerów

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 450
Data wydania: 2021-03-17
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21393-0


Wersja papierowa: 99,00 PLN
Wersja elektroniczna: 99,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

17-03-2021

Data wydania wersji elektronicznej:

17-03-2021

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

 

BIM dla managerów pokazuje atuty, jakie niesie ze sobą wdrożenie metodologii BIM. BIM dla managerów jest przeznaczona dla managerów średniego i wyższego szczebla decyzyjnego, pracujących przy planowaniu, projektowaniu, realizacji i obsłudze inwestycji budowalnych.

Autorzy BIM dla managerów prowadzą czytelnika przez zagadnienia związane z organizacją procesu inwestycyjnego, zarządzaniem informacją w procesie inwestycyjnym, w tym o początkach BIMu i jego aktualnym rozumieniu. Rozdział pierwszy kończy się słownikiem podstawowych pojęć.

Rozdział drugi omawia zagadnienia związane z organizacją przedsiębiorstwa i zarządzaniem procesem inwestycyjnym. Ukazano wartość BIM dla biznesu przedsiębiorstwa niezależnie od jego charakteru, a następnie wskazano sposób przygotowania się i etapy wdrożenia BIM.

W rozdziale trzecim omówiono cele i korzyści na konkretnych etapach cyklu życia obiektu budowlanego, aby w rozdziale czwartym skupić się na narzędziowej stronie BIM.

Rozdział piąty omawia wartość standaryzacji i konieczności ustrukturyzowanego podejścia do wdrażania BIM, bez którego inwestycja w BIM, może nie przynieść oczekiwanych korzyści. Omówiono również nowe funkcje i zakresy kompetencji jakie są konieczne do zapewnienia w organizacji w celu pomyślnego wdrożenia BIM.

Rozdział szósty stanowi swoistą mapę pierwszego wdrożenia BIM, omawiając kryteria wyboru pierwszego projektu, budowę zespołu, mierzenie wyników wdrożenia oraz wskazując na zagrożenia związane z wyborem drogi „na skróty”. Zagadnienia omawiane są z perspektywy zamawiającego i wykonawcy metodyki.

Rozdział siódmy opisuje aktualny stan BIM w Polsce w ujęciu zamówień publicznych, Prawa budowlanego, praw autorskich i edukacji. Na końcu, w rozdziale ósmym, autorzy popuścili wodze fantazji i wskazali potencjalne ścieżki rozwoju technologii i procesów informatycznych w budownictwie przyszłości.   


Spis treści: 

Słowo wstępne 

Wprowadzenie 

1. Czym jest BIM i skąd to całe zamieszanie? 

1.1. Tradycyjny proces inwestycyjny – co nie działa? 
1.1.1. Proces inwestycyjny, czyli: „Będzie pan zadowolony…”
1.1.2. To w końcu projekt czy proces? 
1.1.3. Co nie działa? 
1.1.4. Sukces projektu czy zbieg okoliczności? 
1.2. Zarządzanie informacją 
1.2.1. Społeczeństwo informacyjne 
1.2.2. Informacja a technologia 
1.2.3. Digitalizacja a efektywność w branży budowlanej 
1.3. Czym jest BIM i jak to się zaczęło? 
1.3.1. Rewolucja informacyjna 
1.3.2. Lata 60. XX w 
1.3.3. Lata 70. XX w 
1.3.4. Lata 80. XX w 
1.3.5. Lata 90. XX w 
1.3.6. BIM/VDC/Virtual Twin 
1.3.7. Problemy z szerokim wdrożeniem 
1.4. BIM współcześnie – Polska kontra reszta świata 
1.4.1. Wielka Brytania 
1.4.2. Finlandia 
1.4.3. Norwegia 
1.4.4. Szwecja 
1.4.5. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
1.4.6. Niemcy
1.4.7. Francja 
1.4.8. Singapur 
1.4.9. Indie 
1.4.10. Czechy 
1.4.11. Polska 
1.5. Czym BIM nie jest – pseudo-BIM? 
1.5.1. Model 3D 
1.5.2. Model BIM tworzony niezależnie od dokumentacji 2D 
1.5.3. Model o błędnej strukturze bazodanowej
1.5.4. Model bez kluczowych informacji 
1.6. Słownik podstawowych pojęć – skąd tyle skrótów? 
1.6.1. Model BIM (Building Information Model) 
1.6.2. AIM (Asset Information Model)
1.6.3. OIR (Organisation Information Requirements)
1.6.4. AIR (Asset Information Requirements)
1.6.5. EIR (Employer’s Information Requirements)
1.6.6. LOIN (Level Of Information Need)
1.6.7. CDE (Common Data Environment) 
1.6.8. BEP (BIM Execution Plan) 
1.6.9. MPDT (Model Production and Delivery Table)
1.6.10. MIDP (Master Information Delivery Plan) 
1.6.11. TIDP (Task Information Delivery Plan) 
1.6.12. COBie (Construction Operation Building information exchange)
1.6.13. BIM 3D 
1.6.14. BIM 4D
1.6.15. BIM 5D 
1.6.16. BIM 6D 
1.6.17. BIM 7D
1.6.18. IFC (Industry Foundation Classes)
1.6.19. BCF (BIM Collaboration Format) 

2. Zrozum swoje przedsiębiorstwo 

2.1. Zróżnicowane pomysły na sukces w budownictwie 
2.1.1. Podmioty w branży budowlanej 
2.1.2. Na początku był inwestor… 
2.1.3. Projektanci, konsultanci – czas to pieniądz 
2.1.4. Wykonawca: jednak będzie pan zadowolony 
2.1.5. Reasumując: planuj i monitoruj 
2.2. BIM a zarządzanie projektami inwestycyjnymi 
2.2.1. O zarządzaniu słów kilka 
2.2.2. Rola managera w procesie inwestycyjnym 
2.2.3. Sposoby kontraktowania robót budowlanych 
2.2.4. Kontrakt tradycyjny na roboty budowlane (Design–Bid–Build) 
2.2.5. Zaprojektuj i zbuduj 
2.2.6. Pakietowanie, czyli Construction Managemen
2.3. Lean 
2.3.1. Historia 
2.3.2. Lean Construction 
2.3.3. Narzędzia i techniki Lean 
2.3.4. Wykorzystanie Lean w projekcie 
2.3.5. Podsumowanie 
2.4. Zwinne systemy zarządzania projektami (Agile) 
2.4.1. Historia 
2.4.2. Model kaskadowy a Agile 
2.4.3. Agile na przykładzie Scrum – artefakty, role i wydarzenia 
2.4.4. Kontrola efektów pracy 
2.4.5. Skalowanie Agile 
2.4.6. Podsumowanie 
2.5. Święty Graal, czyli proces zintegrowany (IPD) 
2.5.1. Redefinicja strategii organizacji 
2.5.1.1. Identyfikowanie potrzeby zmian 
2.5.1.2. Zdefiniowanie własnych wymagań 
2.5.1.3. Zauważenie typowych problemów 
2.5.1.4. Analiza korzyści ze stosowania BIM w kontekście nowych kompetencji zespołu 
2.5.1.5. Zaczęcie od tego, po co się do tej pory jest w organizacji 
2.5.1.6. Angażowanie wszystkich w BIM 
2.5.1.7. Wykazanie niematerialnych korzyści 
2.5.2. Jak pokonać opór – czyli zarządzanie zmianą 
2.5.3. Jak zbudować świadomość – budowa wsparcia dla zmiany wśród zespołu i przełożonych 
2.5.3.1. Kadra zarządzająca 
2.5.3.2. Zespół 
2.5.3.3. Klienci 
2.5.3.4. Łańcuch dostaw 
2.6. BIM – od wymagań i od celu 
2.6.1. Określenie poziomu dojrzałości 
2.6.2. OIR 
2.6.3. PIM i AIM 

3. Cele, korzyści i aktywatory – po co to robimy? 

3.1. Cele metodyki BIM 
3.2. Gdzie BIM się zaczyna, a gdzie się kończy? 
3.3. BIM na etapie planowania inwestycji 
3.3.1. Główne cele wdrożenia 
3.3.2. Audyt dostępnych informacji 
3.3.3. Pomiary i inwentaryzacje 
3.3.4. BIM a GIS 
3.3.5. Studia wykonalności 
3.4. BIM na etapie projektowania 
3.4.1. Główne cele wdrożenia 
3.4.2. Modelowanie stanu istniejącego 
3.4.3. Analizy wariantów lokalizacji inwestycji 
3.4.4. Tworzenie i weryfikacja modeli 
3.4.5. Narady koordynacyjne oceniające modele BIM 
3.4.6. Analizy inżynierskie: konstrukcyjna, energetyczna, mechaniczna oraz inne 
3.4.7. Przedmiary oraz szacowanie kosztów 
3.4.8. Wizualizacja 
3.4.9. Parametryzacja modeli 
3.5. BIM na budowie 
3.5.1. Główne cele wdrożenia 
3.5.2. Przetarg na wykonawcę robót – budowa czy jeszcze nie? 
3.5.3. Harmonogramowanie i monitoring postępu robót 
3.5.4. Kontrola jakości robót – będzie pan zadowolony 2 
3.5.5. Dokumentacja powykonawcza – to, co nam wyszło 
3.5.6. BHP – gdy mowa o bezpieczeństwie, to nie ma żartów 
3.5.7. Logistyka placu budowy i tyczenie robót 
3.5.8. Odbiory 
3.6. BIM w zarządzaniu majątkiem trwałym 
3.6.1. Główne cele wdrożenia 
3.6.2. Kontrola zmian w obiekcie 
3.6.3. Ułatwiona eksploatacja obiektu 
3.6.4. Ułatwione zarządzanie majątkiem ruchomym 
3.7. Aktywatory 

4. Narzędzia BIM – ekosystem oprogramowania

4.1. CDE 
4.1.1. Podstawowe cechy 
4.1.2. Transparentność
4.1.3. Dokumentacja
4.1.4. Komunikacja
4.1.5. Automatyzacja 
4.1.6. Podsumowanie typowych funkcjonalności i platform 
4.1.7. CDE jako ekosystem oprogramowania 
4.2. Obróbka danych z analiz, pomiarów i inwentaryzacji 
4.2.1. Oprogramowanie do obróbki danych z pomiarów 
4.2.2. Dane GIS 
4.3. BIM 3D – modelowanie i kontrola informacji 
4.3.1. Koncepcja 
4.3.2. Opracowanie dokumentacji projektowej 
4.3.3. Dokumentacja warsztatowa
4.3.4. Koordynacja i weryfikacja modeli 
4.3.5. Wizualizacja 
4.3.6. Nakładki parametryczne 
4.4. BIM 4D – harmonogram 
4.5. BIM 5D – kosztorys 
4.6. BIM 6D – analizy 
4.7. BIM 7D – zarządzanie i eksploatacja 
4.8. Produkty końcowe oraz formaty danych, czyli co z tego mam 
4.8.1. Formaty wymiany danych
4.8.2. Formaty natywne
4.8.3. IFC 
4.8.4. COBie 
4.8.5. BCF 
4.8.6. XML 
4.8.7. Inne 
4.9. Sprzęt 
4.10. Podsumowanie 

5. Procesy i standardy – dlaczego warto? 

5.1. Poziomy dojrzałości BIM 
5.1.1. Klin Bewa-Richardsa 
5.1.2. Alternatywne metody badania dojrzałości BIM 
5.1.3. BIM samotny kontra BIM dojrzały 
5.2. Standardy i podręczniki – Finlandia, Wielka Brytania czy może Singapur? 
5.2.1. ISO 
5.2.2. BS 1192 
5.2.3. COBIM 
5.2.4. NBIMS 
5.2.5. GSA 
5.2.6. STATSBYGG 
5.2.7. NATSPEC 
5.2.8. Singapore BIM Guide 
5.3. Podstawowe dokumenty związane z metodyką BIM i ich rola w procesie 
5.3.1. Odpowiedzialność za informacje 
5.3.2. Obowiązki w zakresie dostarczania informacji 
5.3.3. EIR 
5.3.4. BEP 
5.3.5. Przedkontraktowy BEP 
5.3.6. Kontraktowy BEP 
5.3.7. Protokół informacyjny BIM (wcześniej BIM Protocol) 
5.3.8. MPDT 
5.3.9. MIDP/TIDP 
5.3.10. Tabela LOD
5.4. BIM uses (jak to działa?) 
5.4.1. Tworzenie i opis aktywatorów 
5.4.2. Praca z aktywatorami BIM 
5.4.3. Przykład opisu aktywatora BIM 
5.4.4. Korzyści z opracowania jasnej definicji aktywatorów 
5.5. Kamienie milowe i punkty dostarczania danych (czy za tydzień będzie gotowe?) 
5.5.1. Harmonogram ogólny kontra kamienie milowe 
5.5.2. Tworzenie kamieni milowych 
5.6. Role i odpowiedzialność (kto to ma zrobić?) 
5.6.1. BIM Manager 
5.6.2. Manager informacji BIM 
5.6.3. BIM Koordynator 
5.6.4. Bibliotekarz 
5.6.5. Inżynier BIM 
5.6.6. Lider branżowy BIM 
5.6.7. Technik BIM 
5.7. Współpraca i komunikacja (proszę przesunąć tę czerwoną ścianę) 
5.7.1. Współpraca a proces 
5.7.2. Praca w zespole 
5.7.3. Współpraca między zespołami realizującymi inwestycje
5.7.4. Komunikacja w pełnym cyklu inwestycyjnym 
5.7.5. Spotkania zespołów roboczych 
5.7.6. Narady koordynacyjne 
5.7.7. Praca zdalna 
5.7.8. Wymiana danych i interoperacyjność 
5.8. Szczegółowość i zakres modeli (tego nie da się wymodelować!) 
5.8.1. Rozwój modeli – LOx 
5.8.2. LOgD 
5.8.3. LOa 
5.8.4. LOmI 
5.8.5. LOc 
5.8.6. LOP 
5.8.7. Zakres modelowania 
5.8.8. Biblioteki komponentów 
5.8.9. Wyzwania 
5.9. Procedury oraz zapewnienie i kontrola jakości 
5.9.1. Zapewnienie jakości kontra kontrola jakości
5.9.2. Rola procesów zapewnienia jakości w metodyce BIM 
5.9.3. Zapewnienie jakości na poziomie zespołu roboczego 
5.9.4. Zapewnienie jakości na poziomie koordynatora modelu federowanego 
5.9.5. Zapewnienie jakości na poziomie zamawiającego 
5.9.6. Kontrola modeli 
5.9.7. Analizy 
5.9.8. Podstawowe wymogi związane z ochroną i bezpieczeństwem danych

6. Pierwsze wdrożenie – czyli twój pierwszy raz

6.1. Wybór pierwszego projektu 
6.2. Budowa zespołu BIM 
6.2.1. Lider wdrożenia 
6.2.2. Zamawiający 
6.2.3. Wykonawca 
6.2.4. Rekrutacja 
6.3. Procesy 
6.3.1. Zamawiający 
6.3.2. Wykonawca 
6.4. Wybór narzędzi i metod do realizacji strategii informacyjnej 
6.4.1. Zamawiający 
6.4.2. Wykonawca 
6.5. Określenie KPI – mierzenie rezultatów 
6.5.1. Specyfika KPI 
6.5.2. Zwrot z inwestycji we wdrożenie 
6.5.3. OKR 
6.6. BIM-owy marketing – jak rozpoznać profesjonalistę 
6.7. Identyfikacja podstawowych zagrożeń 
6.7.1. Ocena ryzyka procesu informacyjnego: ISO 19650, ISO 31500, PAS 1192-6 
6.7.2. Wdrożenie BIM – ryzyko i zagrożenia 
6.7.3. Bezpieczeństwo danych
6.7.4. Zagrożenia związane z niewłaściwą implementacją metodyki BIM 
6.8. Optymalizacja 
6.8.1. Optymalizacja procesów 
6.8.2. Teoria ograniczeń 
6.8.3. Praca z zespołami
6.8.4. Optymalizacja oprogramowania 

7. BIM w Polsce

7.1. Gdzie jesteśmy? 
7.2. Prawo budowlane 
7.3. Prawo zamówień publicznych 
7.3.1. SIWZ i OPZ a BIM i EIR 
7.3.2. Dopuszczalne wymogi BIM (personel i organizacja) 
7.3.3. Formaty plików i rozwiązania IT 
7.3.4. Nadmiarowość wymagań technologicznych w stosunku do celów BIM 
7.3.5. Cele i aktywatory jako pozacenowe kryteria oceny ofert 
7.3.6. Krajowa Izba Odwoławcza 
7.4. Uwzględnienie metodyki BIM w treści umów dotyczących procesu inwestycyjnego
7.4.1. Wprowadzenie 
7.4.2. Uwzględnienie metodyki BIM w treści umów dotyczących procesu inwestycyjnego 
7.4.2.1. Platforma elektroniczna jako podstawa komunikacji stron umowy/ uczestników procesu inwestycyjnego 
7.4.2.2. Odpowiedzialność wykonawcy za dokumentację projektową w formie modeli 3D 
7.4.2.3. Precyzyjne i wyczerpujące określenie celów i wymogów przez inwestora 
7.2.4.5. BIM Managerowie 
7.4.3. Metodyka BIM – zagadnienia dotyczące własności intelektualnej 
7.4.3.1. Specyfika ochrony projektów architektonicznych oraz programów komputerowych na gruncie prawa autorskiego 
7.4.3.2. Kluczowe aspekty prawnoautorskie w umowach dotyczących zastosowania metodyki BIM 
7.4.4. Podsumowanie 
7.5. FIDIC 
7.6. Edukacja w Polsce 

8. Quo vadis BIM?

8.1. VR/AR 
8.2. Prefabrykacja 
8.3. Automatyzacja procesu administracyjnego 
8.4. Budownictwo zrównoważone 
8.5. Robotyzacja – pojazdy autonomiczne 
8.6. IoT/Proptech/Digital Twin 
8.7. Smart City 
8.8. Big Data 
8.9. AI – sztuczna inteligencja 
8.10. Blockchain, Smart Contracts 
8.10.1. Blockchain 
8.10.2. Blockchain i BIM 
8.10.3. Smart Contracts i sektor budowlany 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Brak załączników
Brak prenumeraty