Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 11/52/2021

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2021-11-08
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0137-3676


Wersja papierowa: 30,00 PLN

Data wydania:

08-11-2021

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Pierwszy numer COW ukazał się w 1969 roku.

Celem „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest dostarczanie informacji dotyczącej najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły prezentowane w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych oraz prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Szczegółowa tematyka czasopisma skupia się wokół poniższych aspektów:

 • fizyka budynków,
 • komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego wraz z oceną i kontrolą środowiska wewnętrznego,
 • wentylacja naturalna i mechaniczna, wentylacja przemysłowa,
 • ogrzewanie, klimatyzacja i chłodnictwo,
 • rozdział powietrza w przestrzeniach wyposażonych w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 • bezpieczeństwo pożarowe budynków,
 • zewnętrzne i wewnętrzne parametry projektowe dla efektywności energetycznej budynków,
 • systemy odzyskiwania energii w budynkach,
 • systemy przesyłania ciepła,
 • pozyskiwanie i zastosowanie energii odnawialnej w budynkach,
 • zapotrzebowanie i zużycie energii w budynkach istniejących i przyszłościowych,
 • oszczędność energii w środowisku zabudowanym,
 • budynki efektywne energetycznie, budynki inteligentne, budynki zrównoważone,
 • integracja projektowania architektonicznego i systemów mechanicznych oraz oświetleniowych,
 • nowe materiały w budownictwie i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię, 
  oraz dziedziny wiedzy powiązane z inżynierią środowiska.

W czasopiśmie znaleźć można:

 • publikacje uznanych naukowców,
 • wyniki najnowszych badań,
 • pełną informację naukowo - techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją,
 • informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych,
 • bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw.

Czasopismo jest indeksowanie w następujących bazach danych:

 • BazTech,
 • Index Copernicus,
 •  Pol-index.

Autorami publikacji w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa.

Czytelnikami „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy naukowi i studenci lat wyższych uczelni technicznych.

W numerze 11/52/2021:

 • Wywiad z Andrzejem Różyckim Członkiem Zarządu ENGIE SAR Sp. z o.o., ekspertem Pracodawców RP w zakresie szpitalnictwa, szczególnie sal operacyjnych, rzeczoznawcą budowlanym RZE i branżowym PZITS

 • Systemy HVAC szpitala – studium przypadku S- mgr inż. Wojciech Porowski

 • Wybrane informacje o projekcie normy europejskiej dotyczącej wentylacji w szpitalach - dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan

 • Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych. - dr inż. Amelia Staszowska

 • Porównanie laminarnego i mieszającego przepływu powietrza w salach operacyjnych norweskiego szpitala 

 • #SzczegółySąWażne ‒ centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach służby zdrowia - mgr inż. Paweł Olijarczyk

 • Systemair – pierwszy na świecie producent oferujący certyfikat EUROVENT dla higienicznych central wentylacyjnych Geniox  - Aleksandra Słonecka

 • Równoważenie przepływów oraz stopniowanie ciśnienia powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych - mgr inż. Zbigniew Kowalski

 • Skuteczne zarządzanie obiektami medycznymi z jednego miejsca. C&C Partners - Bartosz Brzoska

 • Czystość mikrobiologiczna powietrza a elastyczność i efektywność energetyczna w hybrydowej sali operacyjnej - Paweł Borowiecki

 • Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych ‒ podsumowanie

 • Seminarium COIW – Sieci cieplne

 • Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 10/2021 r. 

Brak załączników
Brak prenumeraty