Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

ELEKTROINSTALATOR 2/2022

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2022-02-21
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 1231-2355


Wersja papierowa: 21,00 PLN

Data wydania:

21-02-2022

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie

 

Elektroinstalator – miesięcznik o charakterze informacyjno-praktycznym skierowany do specjalistów branży elektrycznej, energetycznej, oświetleniowej i automatyki

W numerze 2/2022:

OD REDAKCJI

WYDARZENIA

TARGI

RYNEK

 • Ceny produkcji sprzedanej, materiałów budowlanych i robót elektroinstalacyjnych

PRODUKTY

ENERGETYKA

 • Kodeks Dobrych Praktyk pomoże energetycznym inwestycjom – PZPB

RAPORT

 • Największe europejskie gospodarki mogą nie osiągnąć celów klimatycznych – Eaton Electric

BADANIA

 • Co elektroinstalatorzy sądzą o usterkach instalacji elektrycznych oraz kierunkach rozwoju branży elektroinstalacyjnej? – Eaton Electric

NUKA I TECHNIKA

TELEKOMUNIKACJA

 • Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G – cz. 1 – Fundacja DigitalPoland, KIGEiT

INSTALACJE I SYSTEMY ELEKTRYCZNE

 • Wysokonapięciowe linie napowietrzne a osad lodowy na przewodach – Aleksandra Rakowska

KOMPENDIUM

 • Pole elektromagnetyczne (PEM) – cz. 1 – Ministerstwo Cyfryzacji

ELEKTROMOBILNOŚĆ

 • Problem serwisowania aut elektrycznych i hybrydowych – Anna Biłek-Gorzkiewicz

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe i podstawowe metody ochrony urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem – Radosław Kowalczyk, DACPOL

NORMY I PRZEPISY

 • Wpływ czynników zewnętrznych na urządzenia elektryczne – Eaton Electric

BRANŻA

 • Polski przemysł elektrotechniczny i elektroniczny w 2020 r. – cz.2 – Janusz Nowastowski, PIGE, RFPEiE SEP

EI POLECA

Brak załączników
Brak prenumeraty