Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 4/2022

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2022-04-28
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0033-2089


Wersja papierowa: 35,00 PLN

Data wydania:

28-04-2022

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prezentujące zastosowania róznych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych i układowych w sprzęcie powszechnego użytku i profesjonalnym. Dotyczą one elementów pasywnych i aktywnych, układów oraz podzespołów, a także systemów elektronicznych.

Tematyka czasopisma obejmuje materiały elektroniczne, technologię elektronową, technikę próżniową, mikroelektronikę, elektronikę mikrofalową, optoelektronikę, miernictwo, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczną, a także informatykę.

W numerze 4/2022:

 • ORĘDZIE SEKRETARZA GENERALNEGO MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU TELEKOMUNIKACYJNEGO ITU NA ŚWIATOWY DZIEŃ TELEKOMUNIKACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 2022 R

 • SŁOWO NA ŚDTISI 2022: TECHNIKI CYFROWE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I ZDROWEGO STARZENIA SIĘ

 • HOW THE SMART HARDWARE ENGINEER CAN EASILY DESIGN POWER SUPPLIES 

 • 80 PROC. POLAKÓW AKCEPTUJE ATOM JAKO ŹRÓDŁO ENERGII.

 • GLOBALNI DOSTAWCY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO TARGÓW IFA 2022.

 • PROJEKT INTELIGENTNEGO DOMU Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA OpenHAB (Smart home project using OpenHAB software) - M. BOŁZAN, J. MICHALAK

 • STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH W SYSTEMACH AUTOMATYKI (Diagnostic stand for measuring devices in automation systems) - P. ŁUKIANIUK, M. SUPRONIUK

 • IMPULSY ATTOSEKUNDOWE (Attosecond pulses) - R. ROMANIUK

 • NADPRZEWODNIKOWE CZUJNIKI POMIARU PÓL MAGNETYCZNYCH (Superconducting sensors for measuring magnetic fields) - J. SOSNOWSKI

 • ZASTOSOWANIA FOTONIKI, SYMPOZJUM WILGA 1998-2022 (Photonics Applications, WILGA Symposium 1998-2022) - R. ROMANIUK

 • 7. FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU, CZYLI KONGRES PROJEKTÓW PRZYSZŁOŚCI

Brak załączników
Brak prenumeraty