Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji powłokowych z przykładami obliczeń

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 646
Data wydania: 2023-03-14
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 9788301226008


Wersja papierowa: 159,00 PLN

Data wydania:

14-03-2023

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Niniejsza książka jest opracowaniem o charakterze przewodnika projektowania stalowych konstrukcji powłokowych według eurokodów oraz norm zharmonizowanych, uwzględniającego aktualny stan wiedzy dotyczącej modelowania i obliczania przedmiotowych konstrukcji. Zawiera interpretację szczegółowych zapisów normowych i zakres ich praktycznego stosowania. Jest opracowaniem krajowym, które wychodzi naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom środowiska inżynierów praktyków, którzy zgłaszali potrzebę upowszechnienia reguł i zasad projektowania zharmonizowanych z eurokodami, a także europejskimi dokumentami w nich powoływanymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia odnoszące się do projektowania stalowych konstrukcji powłokowych.

Przekazywana Czytelnikom książka ujmuje owe reguły i zasady projektowania w sposób kompleksowy wraz z kompletnymi przykładami projektowania różnych rodzajów konstrukcji z blach stalowych, takich jak: silosy i zasobniki, zbiorniki, a także rurociągi.

Opracowanie powstało w ramach działalności Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Przeznaczone jest dla inżynierów projektantów, a także studentów i doktorantów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.

 Spis treści:

Przedmowa

Wykaz ważniejszych skrótów

1. Ogólnie zasady projektowania powłok z uwagi na stateczność

2. Silosy i zasobniki

3. Zbiorniki

4. Rurociągi

Przykład I. Silos z blach nieprofilowanych

Przykład II. Silos z blach profilowanych poziomo

Przykład III. Zbiornik z dachem pływającym

Przykład IV. Zbiornik wieżowy

Przykład V. Rurociąg magistrali przesyłowej

Brak załączników
Brak prenumeraty