Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Technologia nowoczesnych nawierzchni asfaltowych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 276
Data wydania: 2023-04-26
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-0-122303-8


Wersja papierowa: 99,00 PLN

Data wydania:

26-04-2023

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

Nowoczesne nawierzchnie drogowe powinny być trwałe, bezpieczne, przyjazne dla środowiska i spełniać wymagania zrównoważonego rozwoju. Wymaga się, by materiały stosowane do budowy tych nawierzchni wpływały na ograniczenie hałasu od ruchu samochodowego, przyczyniały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń związanych z ruchem samochodowym oraz poddawały się recyklingowi. Analizując technologię budowy i eksploatacji nawierzchni asfaltowej w całym cyklu życia, należy stwierdzić, że technologia ta bardzo korzystnie wpisuje się w te wymagania.

Niniejsza książka przeznaczona jest dla kadry technicznej, firm wykonawczych, personelu laboratoriów naukowo-badawczych oraz studentów wyższych uczelni technicznych, studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych. Pomoże im zdobyć wiedzę z zakresu technologii nawierzchni asfaltowych, spełnić aktualne wymagania techniczne i środowiskowe oraz stosować najnowsze rozwiązania materiałowo-technologiczne i konstrukcyjne.

Spis treści: 

Od autorów
1. Wprowadzenie
2. Rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni asfaltowych
3. Podłoże i podbudowa
4. Materiały stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych
5. Typowe i nietypowe rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych 
6. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych i konstrukcji nawierzchni
7. Właściwości lepkosprężyste lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych
8. Lepiszcza gumowo-asfaltowe i mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowe. 
9. Nawierzchnie asfaltowe na obiektach inżynierskich
10. Nawierzchnie specjalne
11. Proekologiczne konstrukcje nawierzchni asfaltowych 
Bibliografia

Brak załączników
Brak prenumeraty