Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Żele iniekcyjne
budowa.org id55188 00.00 PLN 5 5

Żele iniekcyjne

Podgląd

Żele iniekcyjne

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

WEBAC Sp. z o.o.

Wał Miedzeszyński 646
03-994 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel. : 22 672 04 76
tel. : 22 616 04 76
faks : 22 672 04 76
faks : 22 616 04 76
e-mail: webac@webac.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski niemiecki polski


Karta firmy:

Żele iniekcyjne

Żel iniekcyjny: Niskolepki materiał iniekcyjny do uszczelnienia elementów budowlanych otoczonych gruntem

Żele Akrylowe WEBAC są materiałami iniekcyjnymi o bardzo niskiej lepkości i bardzo dużej elastyczności. Dzięki temu żele iniekcyjne WEBAC są idealnym rozwiązaniem do uszczelniania elementów budowlanych otoczonych gruntem (iniekcja kurtynowa). Niskolepkie żele mogą być wykorzystywane w strukturze elementów budowlanych o otwartych porach (np. murach) do iniekcji strukturalnych (a więc wypełniających całą strukturę muru). Żel iniekcyjny WEBAC nadaje się do uszczelniania dylatacji mających bezpośredni kontakt z gruntem.

Żel iniekcyjny odporny na kwasy, sole i mróz

Zsieciowany (związany ,przereagowany) żel akrylowy WEBAC nie rozpuszcza się w wodzie ani substancjach ropopochodnych (np. paliwach). Żele iniekcyjne  WEBAC posiadają dobrą wzajemną tolerancję z betonem, mineralnymi zaprawami foliami, otulinami kabli. Są odporne  na szkodliwe sole oraz kwasy występujące  w stężeniach  powszechnych  w budownictwie. Żel akrylowy naszej produkcji jest odporny na cykle przejścia przez OoC i mróz.

Inwentaryzacja przed iniekcją:

  • Analiza stanu (technicznego) budowli
  • Stan zawilgocenia
  • Zasolenia
  • Badanie warunków gruntowo- wodnych

Z tego wynika

  • Możliwość przeprowadzenia zaplanowanej iniekcji
  • Wybór odpowiednich końcówek iniekcyjnych (iniektorów)
  • Wybór siatki odwiertów
  • Kalkulacja zużycia materiału

Przerabianie żelu iniekcyjnego

Iniekcja następuje ciśnieniem dopasowanym do: stanu technicznego budowli, rozpoczynając od najniżej położonego rzędu, przesuwając się ku górze. Iniekcja następuje do momentu wypływu żelu z sąsiednich iniektorów. Ma to na celu kontrolowalnie prawidłowości i równomierności rozkładu materiału w iniektowanym elemencie. Temperatura materiału i elementu budowlanego mają wpływ na prędkość reakcji. Wyższe temperatury przyspieszają a niższe opóźniają reakcję. Iniektować tylko czysty żel iniekcyjny, bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych materiałów.

Przerabianie pompą 2- komponentową

W celu właściwego, homogenicznego wymieszania składników A i B należy ustawić odpowiednie natężenie przepływu w głowicy mieszającej pompy.

Żele iniekcyjne: Prace końcowe

  • Iniektory usunąć po zsieciowaniu żelu iniekcyjnego
  • Odwierty na głębokość ok 10 cm oczyścić z żelu iniekcyjnego i wypełnić zaprawą PCC w przypadku betonu lub zaprawą szybkowiążącą w przypadku elementu murowanego.
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy