Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Szkolenie Dodaj szkolenie

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

Zamów szkolenie

16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów dotyczących zarządzania w procesie budowlanym oraz wskazanie praktycznych rozwiązań.

Uczestnicy zdobędą wiedzę nt.:

• przygotowania i realizacji inwestycji,
• odbioru/ pozwolenia na użytkowanie,
• świadomości projektowej,
• definiowania, przygotowania oraz sposobów nadzoru i kontroli projektu,
• wagi (roli) przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji przedsięwzięcia budowlanego.

Metody prowadzenia zajęć:

• wykład w oparciu o prezentację,
• case-study,
• dyskusja/ wymiana doświadczeń - poglądów.

Program:

I dzień

1. Proces inwestycyjny – struktura, etapy, podział zadań, planowanie.

2. Wprowadzenie do Zarządzania Projektami (ZP):
• projekt – geneza i współczesność,
• czym jest zarządzanie projektem (podstawowe informacje i definicje, rodzaje i cechy projektu),
• środowisko projektu (otoczenie realizacji projektu – pole sił, strony w projekcie, marketing w projektach).

3. Planowanie i definiowanie projektu:
• trójkąt celów projektu (wyznaczanie celów, hierarchia celów, ocena celów),
• sukces w projekcie (kryteria sukcesu),
• etapy i cykl życia projektu,
• zasoby,
• struktura podziału prac (kamienie milowe),
• harmonogramy (tworzenie harmonogramów – wyznaczanie celów i zadań, wykres Gantta, metody sieciowe, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny).

II dzień

1. Realizacja projektu:
• modele realizacji i rodzaje kontraktów (GW, CM, FIDIC i inn.),
• organizacja projektu (podstawowe aspekty organizacyjne),
• zarządzanie kosztami (kontrola kosztów – krzywe „S”, metoda EV),
• zarządzanie dokumentacją (rodzaje dokumentacji),
• zarządzanie komunikacją (dobór form komunikacji, przepływ informacji),
• zarządzanie ryzykiem (źródła ryzyka, analiza SWOT, reakcje na ryzyko),
• zarządzanie roszczeniami,
• zarządzanie jakością.

2. Techniki miękkie w zarządzaniu:
• przywództwo (techniki i style przywództwa, opór),
• komunikacja (modele i formy komunikowania),
• motywacja (synteza zachowań, bodźce, techniki wpływu).

3. Aspekty prawne w projekcie:
• umowy – elementy prawa cywilnego,
• elementy prawa budowlanego.

4. Zakończenie projektu:
• formalne zamknięcie projektu,
• opracowanie raportu końcowego,
• zebranie doświadczeń na przyszłość.

5. Studium przypadku:
• omówienie i analiza zaistniałych sytuacji.

Termin:

16.09.2013
17.09.2013

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Kosztorysowanie robót budowlanych
04.11.2013 - 05.11.2013 Warszawa