Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

Od certyfikacji do ochrony środowiska - Podsumowanie konferencji „Dzień Ziemi”

Certyfikacja środowiskowa budynków, budownictwo zrównoważone, ekologiczne rozwiązania w budownictwie i planowanie aglomeracji miejskich to główne zagadnienia, poruszone na konferencji „Dzień Ziemi oraz Wprowadzenie do DGNB” zorganizowanej przez PLGBC i Knauf Insulation, która odbyła się w 23 kwietnia w Polonia Palace Hotel w Warszawie.

Certyfikacja środowiskowa budynków, budownictwo zrównoważone, ekologiczne rozwiązania w budownictwie i planowanie aglomeracji miejskich to główne zagadnienia, poruszone na konferencji „Dzień Ziemi oraz Wprowadzenie do DGNB” zorganizowanej przez PLGBC i Knauf Insulation, która odbyła się w 23 kwietnia w Polonia Palace Hotel w Warszawie.

Certyfikaty, technologie, aglomeracje

Konferencję rozpoczął Rafał Schurma z PLGBC wykładem dotyczącym wpływu człowieka na środowisko naturalne i znaczeniem certyfikacji środowiskowej budynków. Nawiązując do tradycji Międzynarodowego Dnia Ziemi prezentacja poruszyła główne ogólnoświatowe problemy odnoszące się do wszystkich aspektów życia ludzkiego, od społecznych poprzez środowiskowe, a na ekonomicznych kończąc. Zdaniem Rafała Schurmy inicjatywy podejmowane przez niezależne instytucje, mające na celu wprowadzanie jednolitych standardów dotyczących certyfikacji środowiskowej budynków, są kluczowym elementem rozwoju zrównoważonego. Budynki np. odpowiedzialne są za ponad 45 % zużycia całkowitej energii w Europie i dlatego to na nich powinny koncentrować się wysiłki związane z oszczędnością energii. Ważniejsze jest jednak wielokryterialne rozpatrywanie każdego z rozwiązań pod kątem środowiskowym, społecznym i socjalnym i do tego służą właśnie propagowane przez PLGBC systemy ocen środowiskowych budynków takie jak LEED, BREEAM czy DGNB.

Uzupełnieniem tej tezy było krótkie wystąpienie Pani Ewy Kosmali z Knauf Insulation, która przedstawiła najnowsze osiągnięcia w dziedzinie produkcji wełny mineralnej. Wełna produkowana w Technologii ECOSE®, jest pierwszą od 70 lat zmianą w produkcji wełny mineralnej i poważnym krokiem na drodze do budowy energooszczędnych i zrównoważonych środowiskowo budynków, które charakteryzują się niskim zużyciem energii i nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

Prezentacje dr Czesława Bieleckiego z Dom i Miasto oraz dr Michała Stangle z PLGBC dotyczyły zrównoważonego rozwoju w skali makro, czyli rozwoju miast w taki sposób, aby ich struktura w jak najmniejszy sposób wpływała na środowisko i zapewniała mieszkańcom maksimum komfortu. Kluczem jest tu właściwe zagospodarowanie przestrzenne, które w wielu polskich miastach nie istnieje lub jest oderwane od rzeczywistości. Liczne podane przykłady ujawniały długofalowość podejmowanych w tym zakresie decyzji istotnych dla zrównoważonego rozwoju danego obszaru.

DGNB i EPD - Najlepsze standardy wkraczają do Polski

Druga część konferencji poświęcona była merytorycznym kwestiom związanym z certyfikatami DGNB oraz standardem EPD (Enviromental Product Declaration). „EPD jest integralnym elementem wszystkich procesów związanych z budownictwem zrównoważonym, gdyż trzeba wiedzieć, że nie tylko stawianie energooszczędnych budynków jest ważne ale także budowanie ich z ekologicznych materiałów.” – dodaje Ewa Kosmala, pełnomocnik zarządu Knauf Insulation.

Panele poświęcone certyfikatowi DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), prowadzone przez Dominica Church’a specjalistę od międzynarodowej wersji certyfikatu DGNB, przybliżyły zadania i rolę niemieckiego Green Building Counsil (GBC) oraz filozofię, zasady i kryteria oceny DGNB. W Polsce certyfikacja środowiskowa oraz jej weryfikacja jest nadal nie do końca jasna. Szansą na poprawę tej sytuacji może okazać się niemiecki system certyfikacji DGNB, który odnosi się do europejskich standardów i wydaje się być najbardziej przejrzystym i usystematyzowanym z wielokryterialnych systemów oceny budynków. Dla budynków przyznawane są kategorie: brązowa, srebrna lub złota.

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) został opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) wraz z Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta (BMVBS). Certyfikat służy jako narzędzie do  kompleksowego planowania i oceny budynków. Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego obejmuje pięć obszarów, które wpływają na ocenę budynku: ekologiczny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy, jakość techniczną oraz jakość procesu. Dodatkowo niezależnie od wszystkich powiązań dot. samego budynku rozpatrywany jest aspekt  lokalizacji. Świadectwo oparte jest na koncepcji integralnego planowania, które określa cele budownictwa zrównoważonego, we wczesnym etapie. W ten sposób zrównoważone budynki mogą być projektowane w oparciu o aktualny stan wiedzy na temat zielonych materiałów i technologii.

Podobne artykuły