Artykuł Dodaj artykuł

Nowe programy obliczeniowe Rockwool dla specjalistów budowlanych

Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska wynika, że informacje z zakresu ochrony cieplnej budynku polscy architekci czerpią przede wszystkim z prasy fachowej.

Logo RockwoolZ badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska wynika, że informacje z zakresu ochrony cieplnej budynku polscy architekci czerpią przede wszystkim z prasy fachowej – 77% oraz publikacji informacyjno-handlowych producentów materiałów budowlanych do izolacji –  69%.1 Dlatego z myślą o specjalistach z branży budowlanej firma Rockwool Polska przygotowała fachowe programy obliczeniowe służące m.in. do kalkulacji optymalnej grubości izolacji, które okazują się niezwykle przydatne w ich codziennej pracy.

Firma nieustannie wzbogaca swoją ofertę doradczą o coraz to nowe programy obliczeniowe. Do tej pory przygotowała ich aż siedem, a skorzystało z nich już ponad 5 tysięcy osób odwiedzających stronę internetową www.rockwool.pl.

Ich celem jest nie tylko ułatwianie pracy profesjonalistom z branży budowlanej: architektom, firmom wykonawczym czy biurom projektów, ale i edukowanie tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z budownictwem, np. studenci czy uczniowie szkół budowlanych. Z darmowych programów skorzystać mogą także inwestorzy indywidualni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu budownictwa –  komentuje Jakub Dygas, Kierownik Działu Doradztwa i Komunikacji Rockwool Polska.

Program obliczeniowy RockwoolJednym z programów kalkulacyjnych przygotowanych przez doradców Rockwool jest RockProfit służący do wyliczania optymalnej grubości izolacji termicznej przegród budynku (ścian, dachów, podłóg ) w oparciu o zdyskontowaną wartość netto inwestycji NPV. W kalkulatorze optymalna wartość izolacji przyjmowana jest, gdy wskaźnik NPV (Net Present Value) osiąga maksymalną wartość dodatnią.

Za miarę oceny efektywności ekonomicznej inwestycji przyjmowana jest tzw. wartość bieżąca netto - NPV deefiniowana jako sumę osiąganych korzyści z realizacji inwestycji, odnoszonych do roku bazowego, w którym poniesiono jej koszty, z potrąceniem nakładów inwestycyjnych.

Przy inwestycji w ochronę cieplną budynku warto rozpatrywać stosunkowo długi przedział czasu korzystania z efektów inwestycji, dlatego w programie konieczne jest uwzględnianie zmiany wartości pieniądza w czasie oraz zmiany kosztów nośników energii. W analizach opłacalności zastosowania określonego urządzenia lub wbudowania izolacji zwykle przyjmuje się czas równy  "czasowi życia" (Life Cycle) tego urządzenia lub izolacji. Trwałość ocieplenia rozpatruje się natomiast np. na podstawie Instrukcji ITB 334/02 na 30 lat, a trwałość pokryć dachowych szacuje się na 20 do 30 lat. Program zaleca przyjąć jako wartość bazową 30 lat, jednak można wprowadzić dowolną wartość np. 15 lat – odpowiadającą amortyzacji urządzeń grzewczych. Kalkulator zawiera ponadto dane klimatyczne Polski, powszechnie stosowane źródła ogrzewania z uwzględnieniem sprawności oraz typowe przegrody budynków. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania wszystkich zawartych w programie wartości w celu dostosowania do własnego budynku. W wyniku obliczeń otrzymuje raport z optymalnymi grubościami izolacji wraz z szacowanymi oszczędnościami energii.

Innym typem kalkulatora jest SoundPro, który służy do doboru rozwiązań ścian działowych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz izolacyjności termicznej. Podstawową zaletą tego programu jest to, że bez znajomości wymagań normowych, posiadając jedynie wiedzę o typie budynku, można bez problemu wyszukać odpowiednią lekką ściankę działową, która charakteryzuje się oczekiwaną izolacyjnością akustyczną, ogniową oraz cieplną.

Program obliczeniowy RockwoolSzczegółowy dobór określonej konstrukcji, pod względem akustycznym dla konkretnego budynku i dla konkretnych sąsiednich przegród, jest dokonywany na podstawie wartości wskaźników RA1, RA2, oraz wymagań przedstawionych w normie PN-B-02151-03: 1999.

Wymagania te odnoszą się do wskaźnika przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku w danym budynku.

Można go wyliczyć w programie wg normy PN-EN 12354-1 lub innej, podawanej przez użytkownika na podstawie własnej wiedzy. Program zawiera także bazę przebadanych przegród wewnętrznych z izolacją ze skalnej wełny Rockwool, spełniających zadane kryteria.

Specjaliści zainteresowani wyznaczeniem współczynnika U (dawne Uk) mogą skorzystać z kalkulatora U, który dokonuje obliczeń wg normy PN-EN ISO 6946:2008. Współczynnik U jest podstawowym parametrem oceniającym izolacyjność termiczną przegród budynku: ścian, dachów, podłóg i posadzek. W programie należy wybrać typ przegrody, zdefiniować poszczególne warstwy (załączona baza materiałów budowlanych oraz produktów firmy Rockwool), aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła U przegrody z uwzględnieniem poprawek oraz dodatków.

Oprócz wspomnianych programów Rockwool udostępnia także specjalistom i wszystkim zainteresowanym osobom inne kalkulatory służące do precyzyjnego wyliczenia wielu istotnych parametrów budowlanych. Liczymy, że narzędzia tego typu nie tylko wspomogą  profesjonalistów w ich pracy, ale także przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy uczestników rynku budowlanego oraz liczby ciepłych domów i mieszkań w Polsce  – dodaje Jakub Dygas. Jak wynika bowiem ze wspomnianego raportu - aż 53% architektów, jako jedną z głównych barier dla energooszczędnego budownictwa, wskazuje brak dostatecznej wiedzy na temat korzyści ekonomicznych z niego płynących.

Programy obliczeniowe oraz szczegółowe informacje na temat ich zastosowania dostępne są na stronie www.rockwool.pl w zakładce DORADZTWO.

Artykuł został dodany przez firmę

ROCKWOOL Polska Sp. Z o.o.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. należy do Grupy ROCKWOOL - światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej- dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły