Artykuł Dodaj artykuł

Schöck Isokorb® XT – nowa generacja łączników termoizolacyjnych

W ofercie firmy Schöck pojawiła się nowatorska, pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej, wersja popularnego łącznika termoizolacyjnego do bal-konów z serii Isokorb - Schöck Isokorb XT. Nowy produkt stanowi odpowiedź firmy na nieustannie rosnące

W ofercie firmy Schöck pojawiła się nowatorska, pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej, wersja popularnego łącznika termoizolacyjnego do bal-konów z serii Isokorb - Schöck Isokorb XT. Nowy produkt stanowi odpowiedź firmy na nieustannie rosnące wymagania inwestorów w zakresie energoosz-czędnych wyrobów i technologii stosowanych w budynkach.

schoeck1.termo.050509.webp
Schöck Isokorb®  KXT,
fot. Schöck

Twórcom Schöck Isokorb® XT udało się poprawić właściwości termoizolacyjne produktu o 30%, a izolacyjność akustycz-ną o ok. 50% w porównaniu do poprzednich modeli. Stało się to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu elementu izolacyjnego o grubości 120 mm, w którym po raz pierwszy wykorzystano materiał izolacyjny neopor.

Jego cechą jest lepsza absorpcja promieniowania cieplnego wewnątrz materiału, dzięki czemu daje on dodatkową izolację termiczną.

Doskonałą sprawność termoizolacyjną Schöck Isokorb® XT udało się także osiągnąć dzięki użyciu w produkcie:

- wysokiej klasy betonu drobnoziarnistego,
- wysokiej jakości stali szlachetnej o polepszonej odporności na rozciąganie.

Zwiększenie tego parametru pozwoliło na zmniejszenie średnicy pręta przy zachowaniu niezmienionej nośności, a co za tym idzie na zmniejszenie po-wierzchni przekroju cechującej się wysokim przewodnictwem cieplnym.

Oprócz wysokiej efektywności energetycznej Schöck Isokorb® XT charakteryzuje się także doskonałymi właściwościami w zakresie izolacji akustycznej, i to bez dodatko-wych wykładzin pływających na balkonach czy w podcieniach. Osiągnięcie tej cechy stało się możliwe dzięki specjalnej konstrukcji i optymalizacji materiałów. Niewielka masa produktu ułatwia jego montaż na budowie i umożliwia sprawną obróbkę.

Działanie łącznika balkonowego polega na termicznym oddzielaniu poszczególnych elementów konstrukcji przez co następuje redukcja mostków cieplnych. Jednocześnie Schöck Isokorb® XT pełnieni rolę elementu nośnego budowli.

Dzięki tym funkcjom jego zastosowanie w balkonach zwiększa komfort mieszkania i pozwala na uniknięcie takich strat budowlanych, jak:

- niekontrolowane i nadmierne straty ciepła,
- zawilgocone i zagrzybione ściany,
- rysy betonu wynikające ze skurczu i rozszerzalności na połączeniu płyty balkonowej i stropowej.

W Polsce już od dłuższego czasu rośnie zapotrzebowanie na energooszczędne,
a co za tym następuje - ekologiczne produkty budowlane. Sytuacja taka wynika m.in. ze zmian w prawie budowlanym, które od stycznia br. nakładają na nowopowstałe domy i mieszkania obowiązek posiadania świadectw energetycznych. Z roku na rok rośnie także świadomość społeczeństwa w obszarze energooszczędności.

Polacy oczekują, że ich nieruchomości będą nie tylko cieplejsze, ale także tańsze w eksplo-atacji. Nowy Schöck Isokrob® XT spełnia te wymagania. Powodując redukcję do minimum szkodliwych mostków cieplnych w balkonach, przez które ulatnia
się znaczna część energii (balkon uważany jest za jedno z miejsc o największych stratach ciepła), znacznie obniża koszty ogrzewania.

Łącznik balkonowy Schöck Isokorb® XT, jako pierwszy produkt firmy, otrzymał od niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych (Passivhaus Institut) certyfikat „Kon-strukcji o zredukowanej ilości mostków termicznych”. Dzięki temu może być on z powodzeniem stosowany także w balkonach domów pasywnych.

Projektanci i deweloperzy zainteresowani otrzymaniem dokumentacji technicznej lub dodatkowych informacji na temat nowej generacji Schöck Isokorb® XT mogą kontaktować się z firmą Schöck.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.