Artykuł Dodaj artykuł

Dzień OŹE i Czystego powietrza

City Brand Energia Odnawialna wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą organizuje otwartą konferencję: „Dzień OŹE i Czystego powietrza” oraz targi OZE i efektywności energetycznej. Wydarzenie odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku, we Wrocławiu.

Dzień OŹE i Czystego powietrza City Brand

City Brand Energia Odnawialna wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą organizuje otwartą konferencję: „Dzień OŹE i Czystego powietrza” oraz targi OZE i efektywności energetycznej. Wydarzenie odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku, we Wrocławiu.

Konferencja „Dzień OŹE i czystego powietrza” organizowana przez Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz firmę City-Brand Energia Odnawialna, jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się segment gospodarki i ochrony środowiska w zakresie technologii odnawialnych źródeł energii. W ciągu dwudniowej konferencji uczestnicy dyskutować będą na temat kierunków rozwoju, współpracy, szansach i zagrożeniach związanych z gospodarką energetyczną w Polsce.

Czym są odnawialne źródła energii? Jak powinno się je wykorzystywać? Jak wspierać i determinować do inwestycji w OZE? Czy staną się naturalnym zamiennikiem źródeł nieodnawialnych, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli? To pytania, jakie stoją przed uczestnikami konferencji.

W ramach „Dni OŹE 2017″ organizowane są również I Targi OZE oraz Efektywności Energetycznej w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Serdecznie zapraszamy do współpracy. wszystkie firmy działające w branży OZE, efektywności energetycznej czy wspierające zrównoważony rozwój.

W programie m.in.:

 • redukcja emisji i zanieczyszczeń atmosferycznych z sektora bytowego,
 • projekt LIFE-APIS/PL – zintegrowany i innowacyjny system wspierania zarządzania jakością powietrza,
 • efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych,
 • efektywność energetyczna w przemyśle,
 • energetyka w Polsce – mix energetyczny w polskich realiach,
 • ustawa OZE wraz z nowelizacjami,
 • system aukcyjny – nowe zasady wsparcia dla dużych projektów,
 • wyniki pierwszych aukcji energii – wnioski i przemyślenia,
 • mikroinstalacje OZE,
 • OZE w przestrzeni miejskiej – oświetlenie miejskie zasilane energią fotowoltaiczną,
 • Lokalne Obszary Bilansowania szansą rozwoju małych elektrowni wodnych w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 • sposoby finansowania inwestycji OZE,
 • działania na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej realizowane na obszarze Dolnego Śląska.

Wśród prelegentów m.in.:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • dr inż. Łukasz Szałata – Politechnika Wrocławska,
 • dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz – Uniwersytet Wrocławski,
 • dr Małgorzata Pietras-Szewczyk – Dolnośląska Szkoła Wyższa,
 • dr inż. Paweł Zwoździak – Dolnośląska Szkoła Wyższa,
 • dr inż. Aureliusz Mikłaszewski – Dolnośląski Klub Ekologiczny,
 • dr inż. Bartosz Tęcza – CEO w Klaster Specjalistów Innowacje, Przemysł, Środowisko,
 • Kamil Ptak – Prezes Zarządu firmy City-Brand Energia Odnawialna,
 • Wojciech Andrzejewski – radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp.k.,
 • mgr inż. Radosław Koropis, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych,
 • mgr inż. Adam Błażowski – Business Development w firmie Porta Capena Sp. z o.o.

Podczas „Dni OZE 2017″ odbędą się targi OZE i efektywności energetycznej. Wszystkie firmy zainteresowane współpracą, zapraszamy do kontaktu.

Wstęp na konferencję oraz targi jest bezpłatny!

Więcej informacji: http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/dzien-oze-i-czystego-powietrza-targi-oze-i-efektywnosci-energetycznej/