Artykuł Dodaj artykuł

Wiatr w żagle budownictwa czynszowego

Wykończone mieszkanie w dobrej lokalizacji z umiarkowanym czynszem? Dzięki programowi Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) to realny scenariusz dla coraz większej liczby rodzin. Siódmy nabór wniosków pokazuje, że program rozpędza się na dobre. Do BGK wpłynęło dwa razy więcej wniosków niż w zeszłym roku. Dzięki preferencyjnemu kredytowaniu 41 inwestorów może zbudować nawet 2,1 tys. mieszkań.

Wiatr w żagle budownictwa czynszowego

Wykończone mieszkanie w dobrej lokalizacji z umiarkowanym czynszem? Dzięki programowi Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) to realny scenariusz dla coraz większej liczby rodzin. Siódmy nabór wniosków pokazuje, że program rozpędza się na dobre. Do BGK wpłynęło dwa razy więcej wniosków niż w zeszłym roku. Dzięki preferencyjnemu kredytowaniu 41 inwestorów może zbudować nawet 2,1 tys. mieszkań.

Własne mieszkanie jest równie ważne dla szans rozwojowych Polaków jak wynagrodzenie za pracę. Ale co zrobić, kiedy nasze dochody są zbyt niskie, aby bank mógł udzielić nam kredytu, a zbyt wysokie, by wnioskować o mieszkanie komunalne? Wg badań tzw „luka czynszowa” może dotyczyć nawet 40 proc. z nas. Jednym z rozwiązań jest społeczne budownictwo czynszowe, które wspiera Bank Gospodarstwa Krajowego.

Obiecująca przyszłość

BGK jest współinicjatorem i realizatorem rządowego programu społecznego budownictwa społecznego. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na reaktywację tego typu budownictwa w 2015 r. W latach 2015-2024 bank ma do rozdysponowania 450 mln zł rocznie. Środki niewykorzystane przechodzą na rok kolejny - w tej chwili do wykorzystania jest 1,3 mld zł. W latach 2016-2018 BGK był także partnerem dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju we wdrożeniu wielu korzystnych zmian ułatwiających inwestorom dostęp do kredytowania. 

Wprowadzone w zeszłym roku ułatwienia w procedurze przyznawania kredytu przynoszą pierwsze owoce. Jesienny nabór wniosków był rekordowy - wpłynęło 47 wniosków o łącznej wartości prawie 310 mln zł. To prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Dzięki nim może powstać kolejnych 2100 mieszkań w całej Polsce. Większość, bo aż 40 wniosków złożyły TBS-y. O preferencyjne kredyty ubiegają się także trzy spółdzielnie mieszkaniowe i cztery spółki gminne. Planowana wartość wszystkich projektów z jesiennej edycji programu SBC wynosi aż 550 mln zł.

Polacy potrzebują mieszkań z umiarkowanym czynszem. Dlatego tak cieszy liczba wniosków, które wpłynęły do BGK w jesiennej edycji naboru. To efekt m.in. korzystnych zmian ułatwiających dostęp do kredytowania, których pomysłodawcą w wielu przypadkach był BGK. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na rozwój i wzrost znaczenia budownictwa społecznego i poprawę jakości życia tysięcy Polaków - mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes BGK.

Nowe możliwości

W ostatnim naborze dużym powodzeniem cieszyła się m.in. możliwość połączenia preferencyjnego kredytu z 20 proc. grantem z Funduszu Dopłat, który od ubiegłego roku może być uzupełnieniem finansowania. Z tej możliwości w edycji jesiennej 2019 zamierzają skorzystać wnioskodawcy w przypadku aż 27 inwestycji. Dzięki tej możliwości inwestycje mogą powstać przy jednoczesnym udziale kredytów preferencyjnych dla inwestorów oraz grantów dla współpracujących z nimi gmin.

Co wyróżnia społeczne budownictwo czynszowe? Niski poziom czynszu osiągany dzięki korzystnemu oprocentowaniu kredytów, długiemu okresowi finansowania, umiarkowanym kosztom budowy oraz często również partycypacji najemców w kosztach realizacji inwestycji. Przeciętny czynsz w takim mieszkaniu jest zwykle o kilkadziesiąt procent niższy od rynkowego. Udział w kosztach budowy jest podobny do kaucji zwracanej przy wyprowadzce i pobieranej od kolejnych lokatorów. Dzięki wprowadzonej w 2018 r. możliwości łączenia kredytu preferencyjnego SBC z grantem dla gminy z Funduszu Dopłat inwestorzy coraz częściej rezygnują z wymogu wnoszenia przez najemców partycypacji w kosztach budowy.

Dotychczas Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z inwestorami 99 umów kredytu na łączną kwotę 513 mln zł, dzięki którym powstanie ponad 4,4 tys. lokali mieszkalnych. Do użytkowania oddano już blisko 2,3 tys. mieszkań.