Artykuł Dodaj artykuł

Większe tempo prac pod Żyrardowem

Przyspiesza przebudowa układu torowego na odcinku Żyrardów – Radziwiłłów. Jego modernizacja zakończy się w listopadzie tego roku. Kolejne odcinki na trasie Warszawa – Łódź otrzymały już wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do rozpoczęcia na nich prac budowlanych.

Przyspiesza przebudowa układu torowego na odcinku Żyrardów – Radziwiłłów. Jego modernizacja zakończy się w listopadzie tego roku. Kolejne odcinki na trasie Warszawa – Łódź otrzymały już wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do rozpoczęcia na nich prac budowlanych. W czerwcu 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wznowiła prace modernizacyjne na tej ważnej trasie, przyspieszając tym samym tempo prowadzonych robót.

W czerwcu 2013 r. wznowiono modernizację linii Warszawa – Skierniewice. Trwają prace na układzie torowym na odcinku Żyrardów – Radziwiłłów oraz budowa drugiego peronu stacji Jesionka. Obecnie wykonywane jest palowanie pod ekrany akustyczne i konstrukcje wspierające sieć trakcyjną. Prowadzone są również prace nad układaniem okablowania oraz światłowodów systemu zarządzania ruchem pociągów oraz przebudowa przepustów i budowa nowych przejazdów i mostów.   

W ramach prowadzonych dotychczas prac modernizacyjnych zakończono roboty torowe między Skierniewicami, a Radziwiłłowem Mazowieckim oraz na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy.

Wznowienie prac było możliwe po zawarciu porozumień na mocy których liderem konsorcjum wykonawców w miejsce upadłego PNI zostało Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.  Będzie ono odpowiedzialne za dokończenie prac na odcinkach przebiegających przez Pruszków, Piastów, Brwinów i Grodzisk Mazowiecki.

Następnie wnioski o pozwolenia na budowę złożone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały pozytywnie rozpatrzone. Spółka uzyskała zgodę na rozpoczęcie prac na odcinkach Żyrardów – Radziwiłłów Mazowiecki, Warszawa Włochy – Pruszków, Pruszków – Grodzisk Mazowiecki oraz Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów, a także na stacjach Radziwiłłów Mazowiecki, Pruszków i Żyrardów.

Modernizacja 57,5-kilometrowego odcinka Warszawa Zachodnia – Skierniewice (Miedniewice) będzie kosztowała ponad 1 mld zł. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, ziemnych, torowych, odwodnieniowych, wyposażenia w urządzenia automatyki oraz wymianę sieci trakcyjnej. Ponadto zostaną przebudowane bądź wyremontowane istniejące mosty, a dotychczasowe perony wyspowe m.in. na stacjach Jaktorów, Międzyborów, Sucha Żyrardowska i Jesionka będą zastąpione naprzemianległymi peronami jednokrawędziowymi. Po modernizacji prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie do 160 km/h, dzięki czemu czas przejazdu ze stolicy do Skierniewic skróci się z 41 do 30 minut, a podróż do Łodzi zajmie niewiele ponad 70 minut. Prędkość pociągów towarowych wzrośnie do 120 km/h.

Zakończenie prac na odcinku Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki przewidziano na IV kwartał 2014. Ostateczne zakończenie prac na odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim, a Żyrardowem jest planowane na III kwartał 2015 roku.