Artykuł Dodaj artykuł

PAROC Pyrotech Slab. Pewne zabezpieczenie przepustów instalacyjnych

Nawet najlepiej dobrane środki pasywnej ochrony przeciwpożarowej… spalą na panewce, jeżeli na poziomie projektowania budynku nie zadbamy o należyte zabezpieczenie przegród oddzielających strefy pożarowe.

Nawet najlepiej dobrane środki pasywnej ochrony przeciwpożarowej… spalą na panewce, jeżeli na poziomie projektowania budynku nie zadbamy o należyte zabezpieczenie przegród oddzielających strefy pożarowe. Z myślą o izolacji tego typu stref powstała płyta PAROC Pyrotech Slab 160.

PAROC Pyrotech Slab. Pewne zabezpieczenie przepustów instalacyjnych

Instalacje HVAC - przejście przez strop

Przewody grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne czy kanalizacyjne stanowią nieodłączny element niemal każdego budynku, lecz jednocześnie stanowią potencjalnie słaby punkt w linii obrony przed ogniem. Aby maksymalnie opóźnić rozwój ewentualnego pożaru wewnątrz budynku, przejścia rur przez ściany i stropy oddzielające poszczególne strefy pożarowe powinny być należycie zabezpieczone. W tym przypadku najlepiej sięgnąć po materiały izolacyjne klasyfikowane jako niepalne.

Specjalistyczna płyta PAROC Pyrotech Slab 160 wykonana jest z wełny kamiennej, materiału wyróżniającego się na tle wszystkich innych rozwiązań izolacyjnych dostępnych na rynku największą wytrzymałością na obciążenia temperaturowe. Najwyższa klasa reakcji na ogień A1, klasyfikacja materiału nierozprzestrzeniającego ognia, brak wydzielanego dymu i płonących kropli, temperatura topnienia włókien przekraczająca 1000°C, duża gęstość 160 kg/m³ – to argumenty, dzięki którym projektanci i konstruktorzy mogą osiągnąć zakładaną odporność ogniową przegrody.

Wykorzystanie płyty PAROC Pyrotech Slab 160 pozwala spełnić wymagania stawiane w §234 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
  • Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Artykuł został dodany przez firmę

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest międzynarodowym producentem izolacji z kamiennej wełny mineralnej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.