Artykuł Dodaj artykuł

GRODNO S.A. podsumowała ubiegły rok

Miniony rok zakończył się dla GRODNO S.A. znacznymi wzrostami. Spółka odnotowała nie tylko dynamiczną i być może rekordową zwyżkę przychodów kwartalnych w historii spółki.

Miniony rok zakończył się dla GRODNO S.A. znacznymi wzrostami. Spółka odnotowała nie tylko dynamiczną i być może rekordową zwyżkę przychodów kwartalnych w historii spółki. W 2011 zwiększyła się również – do 44 tysięcy – liczba jej klientów. To o 30 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2010. W tym czasie zwiększył się też asortyment firmy.

Na początku stycznia spółka GRODNO S.A., jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektrotechnicznego w Polsce, opublikowała szacunkowe wyniki ze sprzedaży za ostatni kwartał 2011 r. (III kw. roku finansowego 2011/12 spółki). Przychody firmy wyniosły ponad 54 mln zł netto i okazały się wyższe o 46 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Jeśli wyliczenia te zostaną potwierdzone, będzie to dla spółki rekordowy wynik kwartalny w 20letniej działalności.

Firma może pochwalić się również wzrostem liczby klientów i asortymentu. Na koniec 2011 r. spółka odnotowała 44 tysiące klientów (detalicznych i instytucjonalnych). To o 30 proc. więcej niż w 2010, kiedy to liczba klientów wyniosła 34 tysiące. Zwiększył się też asortyment firmy. Na koniec ubiegłego roku w ofercie GRODNO S.A. znalazło się 135 tysięcy pozycji produktowych, podczas gdy w 2010 było ich 120 tysięcy.
W kolejnych latach spółka zamierza konsekwentnie ten asortyment poszerzać.

„2011 rok rzeczywiście był wyjątkowym okresem w działalności spółki. Dynamicznie się rozwijamy i podejmujemy działania mające na celu zwiększenie naszej konkurencyjności oraz wzmocnienie pozycji na rynku. W ubiegłym roku nabrały przyspieszenia prace nad penetracją nowych rynków docelowych, skupiliśmy się też na rozwoju segmentowym sprzedaży oraz usług doradczych. Polityka asortymentowa znajduje się w centrum zainteresowania firmy. Naszą grupą docelową są dostawcy o największym potencjale marżowym i udziale rynkowym. Wszystkie te aktywności i podjęte przez nas decyzje dotyczące strategii rozwoju wpływają pozytywnie na osiągane przez nas wyniki” – mówi Jarosław Jurczak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy GRODNO S.A.

W poprzednich okresach firma zainicjowała działalność kilku wyspecjalizowanych działów skierowanych bezpośrednio do wybranych segmentów sprzedaży, takich jak: podhurt, służby utrzymania ruchu, automatyka budynkowa, projekty oświetleniowe. Jednocześnie rozpoczęła pierwsze szkolenia zmierzające do uruchomienia wyspecjalizowanej komórki obsługującej przemysł.

Główne wydarzenia 2011

Rozwój sieci sprzedaży

W kwietniu 2011 r. spółka zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect. Dzięki prywatnej emisji pozyskała 7,59 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinalizowanie przejęcia sześciu punktów sprzedaży od przedsiębiorstwa Ostel oraz otwarcie dwóch nowych oddziałów – w Krakowie i Łodzi.

Biorąc pod uwagę jeden z głównych celów strategicznych GRODNO S.A. – rozwój terytorialny spółki, firma uruchomiła kolejne hurtownie w Chorzowie, Toruniu, Warszawie i Gdańsku. Otwierając 12 placówek handlowych w 2011 r., firma przekroczyła ubiegłoroczny plan, który zakładał poszerzenie sieci handlowej
o osiem lokalizacji. Do 2015 roku sieć dystrybucji ma liczyć w sumie ok. 45 oddziałów, ale, jak zapowiada zarząd spółki, niewykluczone, że wynik ten uda się osiągnąć wcześniej, a łączna planowana liczba punktów sprzedaży zostanie zwiększona.

Optymalizacja kosztów

W pierwszym kwartale ubiegłego roku spółka przeprowadziła audyt procesów biznesowych pod kątem ich efektywności i kosztochłonności. Audytem objęte zostały głównie piony sprzedaży i zakupów. Dzięki zmianom w tych obszarach zwiększyła się konkurencyjność firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Głównym elementem prowadzonej przez GRODNO S.A. optymalizacji procesów biznesowych było uruchomienie Centrum Dystrybucji. Pozwoliło ono na scentralizowanie funkcji logistycznych, realizowanych dotychczas za pomocą trzech magazynów. Dzięki tej inwestycji spółka spodziewa się oszczędności kosztów logistycznych na poziomie około 15 – 20 proc.