budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Śnieżka podsumowała miniony rok i ogłosiła strategię zrównoważonego rozwoju

Grupa Śnieżka w 2022 roku mimo trudnego otoczenia zwiększyła udziały na wszystkich trzech kluczowych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim. Lepszy wynik sprzedaży w Polsce oraz odbudowa popytu na produkty Śnieżki na rynku ukraińskim złożyły się na utrzymanie poziomu przychodów rok do roku. Wraz z podsumowaniem wyników za ub.r. Śnieżka zaprezentowała plan na rozwój w obszarach ESG. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ koncentruje się na mierzalnych 21 celach strategicznych oraz 71 działaniach na rzecz środowiska, ludzi i biznesu.

Grupa Śnieżka

Grupa Śnieżka w 2022 roku mimo trudnego otoczenia zwiększyła udziały na wszystkich trzech kluczowych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim. Lepszy wynik sprzedaży w Polsce oraz odbudowa popytu na produkty Śnieżki na rynku ukraińskim złożyły się na utrzymanie poziomu przychodów rok do roku. Wraz z podsumowaniem wyników za ub.r. Śnieżka zaprezentowała plan na rozwój w obszarach ESG. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ koncentruje się na mierzalnych 21 celach strategicznych oraz 71 działaniach na rzecz środowiska, ludzi i biznesu.

W całym 2022 roku Grupa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 791,7 mln zł, czyli tylko nieznacznie (-0,4%) niższe niż rok wcześniej. To z jednej strony efekt utrzymującego się trendu wyboru produktów premium przez konsumentów, skutecznych działań marketingowo-sprzedażowych i polityki pricingowej, a z drugiej strony – niższego popytu konsumenckiego oraz konsekwencji wojny w Ukrainie.

Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 1,9% na swoim kluczowym rynku, w Polsce. Jednoczesny spadek przychodów na drugim dla Grupy rynku węgierskim wyniósł 5,4%, był on jednak spowodowany osłabieniem węgierskiego forinta. W walucie lokalnej na Węgrzech odnotowano wzrost przychodów o 5,2%. Na rynku ukraińskim sprzedaż spadła o 15% w związku z działaniami wojennymi. W 2022 roku popyt na produkty Śnieżki w Ukrainie stopniowo się odbudowywał – dobre wyniki sprzedaży dotyczą zwłaszcza zachodnich i centralnych regionów tego kraju, choć sytuacja pozostaje nadal niepewna.

– Na tle poważnych wyzwań, przed którymi stanęliśmy, wyniki Grupy Śnieżka za 2022 rok oceniam jako bardzo dobre. W skali całej Grupy uzyskaliśmy porównywalne przychody pomimo zauważalnego spadku nastrojów konsumenckich. Szczególnie cieszy wzmocnienie pozycji rynkowej na wszystkich kluczowych rynkach i nadspodziewanie dobre wyniki spółki Śnieżka-Ukraina – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA. – Podobnie jak wiele branż odczuliśmy jednak skutki szybkiego wzrostu inflacji i innych niekorzystnych czynników zewnętrznych na nasze wyniki finansowe i biznesowe. Ich wpływ skutecznie ograniczaliśmy poprzez zwinne zarządzanie (w tym monitorowanie i dostosowywanie kosztów do bieżącej sytuacji rynkowej) oraz czerpanie z efektów naszych wcześniejszych inwestycji – m.in. w nasze Centrum Logistyczne, które wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami IT, pozwala nam na efektywniejsze zarządzanie procesami logistycznymi i dostosowywanie ich do bieżącego popytu – dodaje prezes Śnieżki.

Niekorzystne uwarunkowania zewnętrze spowodowały wzrost kosztów Grupy, w tym opakowań, szeregu usług oraz surowców. W efekcie zysk na działalności operacyjnej spadł o 8,0% r/r (do 69,4 mln zł) a EBITDA o 4,7% r/r (do 106,2 mln zł). Na zysk netto, który obniżył się o 35,9% (do 41,3 mln zł) dodatkowo negatywnie wpłynął znaczny wzrost kosztów finansowych, związany głównie z wyższym oprocentowaniem kredytów.

Zakończenie największej inwestycji w historii Śnieżki obniży przyszły CAPEX

Na początku ub.r. Śnieżka uruchomiła nowe Centrum Logistyczne. Jest to największa jednostkowa inwestycja w środki trwałe w historii firmy. Pozwoliła na znaczące udoskonalenie procesów logistycznych, które są obecnie w pełni skalowalne i wspierane na co dzień przez zaawansowane technologie IT. Pozwoliło to na zwiększenie jakości procesów oraz obniżenie ich kosztów.

Zgodnie z zapowiedziami, po realizacji rekordowego programu inwestycyjnego w latach 2018-2022, Śnieżka obecnie redukuje nakłady inwestycyjne. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok ma wynieść około 42 mln zł.

„Zielony ma znaczenie”: cele zrównoważonego rozwoju Śnieżki

W 2023 rok Śnieżka wchodzi ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+, która jest odpowiedzią na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych. W jej ramach wyznaczono łącznie 21 celów strategicznych i 71 celów operacyjnych dla działań w obszarach ESG. Koncentrują się one w trzech filarach – Środowisko, Ludzie i Biznes.

W filarze „Środowisko” przede wszystkim zakładany jest wzrost wartości sprzedaży produktów o niskim wpływie na środowisko do 50% w perspektywie do 2030 roku. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozwojowi portfolio produktowego oraz pozyskaniu dla produktów kolejnych certyfikatów. Śnieżka planuje także zoptymalizowanie zużycia mediów, w tym redukcję zużycia wody przemysłowej w jednym z kluczowych zakładów produkcyjnych firmy o 10% – jako efekt wdrożenia nowej technologii mycia urządzeń i instalacji. Strategiczne założenia Śnieżki obejmują m.in. pomiar śladu węglowego Grupy we wszystkich trzech zakresach w oparciu o standard GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol). Realizując ten cel, już w raporcie za rok 2022 podano wielkość śladu węglowego Grupy Śnieżka w ramach zakresu 1, 2 i 3. Spółka pracuje obecnie nad celami redukcyjnymi. Śnieżka SA rozpocznie także transformację w kierunku własnych źródeł zielonej energii. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna ma pokrywać około 30% rocznego zapotrzebowania Śnieżki na energię już w 2025 r. Przedsięwzięcie to rozpocznie się w bieżącym roku i zostanie na nie przeznaczona większa część tegorocznego budżetu inwestycyjnego Śnieżki.

Wśród celów filaru „Ludzie” są m.in.: utrzymanie porównywalności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na podobnych stanowiskach (skorygowana luka płacowa poniżej 5%) oraz zwiększenie liczby godzin szkoleniowych na pracownika. Śnieżka stawia także na bezpieczne środowisko pracy, dlatego w 2023 roku planuje przeprowadzenie dodatkowych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów, w które zamierza wyposażyć wszystkie swoje podkarpackie obiekty. W ramach filaru „Ludzie” przyjęto także dalszy rozwój działalności CSR.
Wśród biznesowych obszarów priorytetowych określonych w filarze „Biznes” znalazły się m.in. dalsza dbałość o compliance, rozwój i edukacja w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego oraz opracowanie nowej matrycy ryzyka – z uwzględnieniem ryzyka klimatycznego.

– Starannie przygotowywaliśmy się do ogłoszenia naszej pierwszej strategii dla obszarów ESG. Między innymi przeanalizowaliśmy nasz model biznesowy, zebraliśmy opinie od kilkuset naszych interesariuszy, a w prace nad dokumentem zaangażowaliśmy kilkudziesięciu menedżerów i ekspertów Śnieżki. Dzięki temu opracowaliśmy matrycę istotności, a nasza strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na realnych wyzwaniach i szansach, które wykorzystamy w działaniu opartym o ideę zrównoważonego rozwoju – mówi Piotr Mikrut.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju została opracowana dla FFiL Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Docelowo zostanie nią objęta cała Grupa Kapitałowa.

Artykuł został dodany przez firmę

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.