ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.


Adres:

Chłodna 51
00-867 Warszawa
mazowieckie, Polska

Pozostałe dane:

tel.: 14 681 11 11
Infolinia: 801 500 801
e-mail: kontakt@sniezka.com

W Internecie:

Przejdź do www   https://www.sniezka.pl
Youtube: sniezkasa
Facebook: sniezkafarby
Instagram: sniezka_farby

Rozmawiamy w językach:

angielski litewski mołdawski niemiecki polski rosyjski rumuński słowacki ukraiński węgierski

Skontaktuj się z działem:

Pracownicy
Piotr Mikrut (Prezes Zarządu)
tel.: 14 680 54 17

Witold Waśko (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych)
tel.: 14 680 54 17

Joanna Wróbel - Lipa (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych)
tel.: 14 680 54 81

Pracownicy
Izabela Chmiel
tel.: 14 680 54 17
faks: 14 680 54 28
e-mail: izabela.chmiel@sniezka.com

Pracownicy
Aleksandra Małozięć (Specjalista ds. Public Relations)
tel.: 14 680 54 83
kom.: 667 660 399
faks: 14 680 54 14

Anna Szymaszek (Specjalista ds. Public Relations)
tel.: 14 680 54 83
kom.: 507 143 094
faks: 14 680 54 14
e-mail: anna.szymaszek@sniezka.com

Pracownicy
Joanna Wróbel-Lipa (Dyrektor ds. Handlowych)
tel.: 14 680 54 81

Zdzisław Czerwiec (Z-ca Dyrektora ds. Handlowych)
tel.: 14 680 55 55

Łukasz Dobrowolski (Dyrektor ds. Marketingu)
tel.: 14 680 54 84