Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Keller Polska Sp. z o.o.

Keller Polska Sp. z o.o.

Keller Polska Sp. z o.o. należy do Firmy Keller Group plc z siedzibą w Londynie. Jesteśmy wiodącym koncernem międzynarodowym w zakresie geotechniki, notowanym na Giełdzie Londyńskiej.


O firmie Keller Polska Sp. z o.o.

Keller Polska Sp. z o.o. należy do Firmy Keller Group plc z siedzibą w Londynie. Jesteśmy wiodącym koncernem międzynarodowym w zakresie geotechniki, notowanym na Giełdzie Londyńskiej.

Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w Europie, USA, Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii - łącznie w ponad 40 krajach świata. W roku 2014 Firma Keller Group zatrudniała ponad 9000 pracowników, a obroty wyniosły 1,6 mld GBP.

Keller Polska Sp. z o.o. działa na krajowym rynku od 1994 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy ponad 2200 projektów.

Z naszej centrali w Ożarowie Mazowieckim k. Warszawy oraz oddziałów w Gdyni, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu realizujemy kontrakty budowlane na terenie całej Polski.

W ramach Regionu Europy Północno-Wschodniej, zarządzanego z Polski, współpracujemy również z Keller Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie oraz z Keller Rosja Sp. z o.o., z centralą w Moskwie, i realizujemy wspólnie projekty budowlane na terenie Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi.

Misja naszej firmy:
"GEOTECHNIKA BEZ RYZYKA"

Świadczymy profesjonalne usługi geotechniczne z zachowaniem jak najniższego ryzyka dla naszych Klientów i Pracowników.

Naszą misją jest dostarczanie bezpiecznych, kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań oraz pogłębianie wiedzy geotechnicznej. Zapewniamy uczciwość oraz rzetelność w kontaktach z całym otoczeniem biznesowym potwierdzając ją zadowoleniem Klientów, Pracowników i Partnerów biznesowych ze współpracy z Keller NEE.

Misja, wizja i odpowiedzialność społeczna

Naszą wizją i celem jest utrzymanie pozycji lidera rynku, lidera jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pracy pracowników. Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług geotechnicznych z zachowaniem jak najniższego ryzyka dla Klientów, realizowanych pod hasłem „Geotechnika bez ryzyka” oraz dla Pracowników w myśl zasady „Pracuj bezpiecznie i wracaj do domu bezpiecznie”.

Zapewnienie bezpieczeństwa na naszych budowach to jedno z najważniejszych wyzwań, codziennie podejmowanych w naszej firmie. Regularne szkolenia i doskonalenie umiejętności naszych pracowników, nowoczesne wyposażenie ochrony osobistej, sprawny park maszynowy, przejrzyste procedury i własne służby BHP to podstawowe elementy naszej strategii zarządzania.

Wprowadziliśmy również procedury, mające na celu zminimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko, m.in. system zarządzania odpadami, recykling, redukcję zużycia paliwa, emisji hałasu i spalin.

Zapewniamy uczciwość oraz rzetelność w kontaktach z całym otoczeniem biznesowym potwierdzając ją zadowoleniem ze współpracy z nami ze strony naszych Klientów, Pracowników i Partnerów biznesowych. Zadowolona ze swojej pracy załoga to jedna z podstawowych wartości fi rmy Keller. Wszyscy pracownicy dostają na swoich miejscach pracy maksymalną swobodę działania, pozwalającą na eksperymentowanie, innowacje i rozwój.

Uczestniczymy również w życiu lokalnych społeczności. Wspieramy uczelnie, koła naukowe, biblioteki. Sponsorujemy lokalne akcje charytatywne oraz inicjatywy zmierzające do pogłębienia więzi społecznych.

Wierzymy, że zbudowaliśmy fi rmę solidną, nowoczesną i bezpieczną, kierującą się w swoich działaniach zarówno zasadami etyki zawodowej, jak również dbałością o klientów, pracowników i o środowisko naturalne.