Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Jesteśmy partnerem dla klientów w sektorach: ochrony środowiska, rolnictwa, przemysłu hutniczego, papierniczego, chemicznego, budownictwa lądowego, inżynierii drogowej oraz wielu innych.


LHOIST POLSKA Sp. z o.o.

Produkcja wapna i wyrobów wapienniczych

Każdy z naszych klientów jest wyjątkowy, a jego potrzeby wysoce zindywidualizowane. Tworząc naszą ofertę dokładnie odzwierciedlamy potrzeby i wymagania klientów. Produkty wapiennicze są szeroko wykorzystywane w przemyśle ciężkim, budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie a także w przemyśle chemicznym i ochronie środowiska. Każdy typ przemysłu charakteryzuje się specyficznymi, wymagającymi parametrami jakościowymi.

Lhoist dostarcza zoptymalizowane produkty spełniające oczekiwania naszych klientów. Dzięki temu budujemy trwałe i stabilne relacje z naszymi partnerami biznesowymi.

Wapno palone - Wapno palone jest produktem, otrzymywanym poprzez równomierne wypalenie kamienia wapiennego o odpowiedniej jakości w temperaturze 900°C - 1200°C.

Wapno dolomitowe - To wapno palone kawałkowe, które jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania dolomitu w piecach wapienniczych. Głównym jego składnikiem jest tlenek wapniowy (CaO) i tlenek magnezowy (MgO).

Wapno hydratyzowane - Sprzedawane jest w systemie dystrybucji poprzez składy i markety budowlane i jest niezbędnym składnikiem zapraw murarskich i tynkarskich. Dzięki swoim unikalnym właściwościom wapno hydratyzowane powoduje, iż zaprawy budowlane w trakcie eksploatacji budynków charakteryzują się odpowiednią więźliwością i elastycznością, niezbędnymi podczas występowania różnego rodzaju statycznych i dynamicznych naprężeń występujących w konstrukcjach murowych. Dodatkowo zaprawy budowlane zawierające wapno wpływają korzystnie na zdrowy mikroklimat pomieszczeń. Wapno hydratyzowane, jest również stosowane w produkcji suchych zapraw budowlanych.

Wapno nawozowe - Przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego. Lhoist oferuje nawozy niezawierające magnezu z przerobu skał wapiennych w formie tlenkowej i węglanowej, oraz tlenkowe nawozy wapniowo-magnezowe.

Kruszywa i kamienie - Kruszywa wapienne otrzymywane są z kamienia wapiennego w procesie kruszenia i sortowania na odpowiednie klasy ziarnowe. Sam kamień wapienny otrzymywany jest poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych, charakteryzujących się wysoką jakością złóż.

Kamień mielony - Jest produktem powstałym z kamienia wapiennego poprzez jego zmielenie, osuszenie i odpowiednią separację. W zależności od wielkości oczek zastosowanych sit otrzymujemy produkt grubo lub drobnoziarnisty.

W centrum wszystkich naszych działań stawiamy jakość. Kontrolujemy nasze produkty na każdym etapie procesu. Firma Lhoist oferuje najlepsze doradztwo, najbardziej odpowiednie produkty i serwis techniczny, aby sprostać potrzebom klientów.

Nasza oferta jest oparta na trzech elementach:

  • wiedzy wynikającej z długoletniego doświadczenia i współpracy z międzynarodową siecią specjalistów.
  • w szerokiej ofercie reagentów i składników o różnych zastosowaniach zapewniamy najlepszą jakość produktów dopasowanych do wymagań klientów.
  • powiązanych usługach, obejmujących badania techniczne, logistykę, sprzęt pomiarowy i analityczny, analizę odczynników oraz łańcuch dostaw. Dostarczamy również rozwiązań w zakresie przechowywania i dozowania, poprzez serwisy pomocy technicznej, takich jak VMI (Vendor Management Inventory).