Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. KAZIMIERZ GINTER Zakład Pracy Chronionej

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. KAZIMIERZ GINTER Zakład Pracy Chronionej

Jesteśmy jednym z największych na Pomorzu producentów materiałów i wyrobów w zakresie potrzebnym do wybudowania obiektu.


 

• Beton • Stropy
• Kostka brukowa • Studzienki
• Płyty betonowe • Rury betonowe
• Elementy ścienne-murowe • Elementy małej architektury
• Elementy ścienne-dodatkowe do murów • Krawężniki, obrzeża
• Płyty drogowe  
   

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierza Ginter , jeden z największych na Pomorzu producentów materiałów i wyrobów betonowych, beton, kostka brukowa, płyty betonowe, płyty drogowe, stropy, studzienki, krawężniki, obrzeża