ANKOMAKUSTIK - PRACOWNIA AKUSTYKI Sp. z o.o.

ANKOMAKUSTIK - PRACOWNIA AKUSTYKI Sp. z o.o.

Jesteśmy zespołem specjalistów świadczącym usługi konsultingu w zakresie kompleksowych rozwiązań związanych z ochroną przed hałasem w środowisku oraz kształtowaniu klimatu akustycznego w budynkach.


Oferta firmy AnkomAkustik - pomiary akustyczne, hałas przemysłowy, hałas komunikacyjny, akustyka w architekturze

Specjalistyczna wiedza techniczna jest podstawą tego, co robimy.

Zakres usług obejmuje szeroki zakres wyzwań akustycznych. Zajmujemy się projektowaniem akustyki pomieszczeń dla obiektów użyteczności publicznej oraz komercyjnej jak i mniejszych projektów. Wykonujemy analizy oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych oraz inwestycji liniowych tj. drogi czy kolej. Nasz zespół posiada również wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wykonywania zabezpieczeń akustycznych tj. obudowy czy tłumiki akustyczne.

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

Wychodząc na przeciw wszystkim przedsiębiorcom chcącym w spokoju wykonywać swoją pracę AnkomAkustik - Pracownia Akustyki dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony przed hałasem.

HAŁAS KOMUNIKACYJNY

Drogi, koleje i lotniska są jednymi z największych źródeł hałasu naszych czasów. Stale rosnąca liczna pojazdów staje się coraz bardziej dokuczliwa dla mieszkańców zwłaszcza w dużych aglomeracjach w okolicy dróg o znacznym natężeniu.

AKUSTYKA WNĘTRZ

Czas pogłosu jest ważnym składnikiem definijącym pomieszczenie. Od niego w dużej mierze zależy ocena jakości pomieszczenia oraz zrozumiałość mowy. Wysoka jakość klimatu akustycznego odnosi się bezpośrednio do komfortu osób przebywających we wnętrzu.

AKUSTYKA WNĘTRZ

Właściwa izolacyjność akustyczna przegród między sąsiednimi lokalami jak i w obrębie tego samego mieszkania czy biura zdecydowanie wpływa na komfort użytkowania budynku.

POMIARY AKUSTYCZNE

Dopełnieniem szerokiej oferty konsultingu są pomiary akustyczne. Oferta pomiarów akustycznych obejmuje również badania w zakresie akustyki środowiskowej (hałas przemysłowy, drogowy, kolejowy, tramwajowy, lotniczy).

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska to szeroka dziedzina nauki. Stale zmieniające się przepisy i wymagania znacząco utrudniają prowadzenie biznesu.

AnkomAkustik kompleksowo zajmie się przygotowaniem wszelkich opracowań od analiz oddziaływania akustycznego na środowisko przez oddziaływanie na powietrze i operaty wodnoprawne i wiele innych dokumentacji wymaganych w trackie prowadzenia inwestycji i biznesu.

Usługi:

 • analizy akustyczne na potrzeby kart informacyjnych, raportów o oddziaływaniu na środowisko, pozwolenia zintegrowane,
 • analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na środowisko na etapie projektowania,
 • optymalizacja przedsięwzięcia pod kątem akustyki środowiska,
 • mapy akustyczne miast,
 • programy ochrony przed hałasem.

Pozostałe usługi:

 • sporządzanie kompleksowych opracowań o wydanie warunków środowiskowych dla inwestycji przemysłowych oraz inwestycji liniowych,
 • ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000
 • ocena z ramową dyrektywą wodną,
 • ocena oddziaływania na krajobraz,
 • analizy GIS,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko MPZP,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • monitoring porealizacyjny (hałas, stan fauny i flory, przejść dla zwierząt, wód...),
 • operaty dendrologiczne,
 • kompensacje przyrodnicze.