Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe
budowa.org id72004 00.00 PLN 5 5

Kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe

Podgląd

Kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Keller Polska Sp. z o.o.

Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 448 92 00
faks: 22 448 92 05
e-mail: keller-polska@keller.com


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe

Kolumny żwirowe

Technologia polega na wykonaniu kolumn z kruszywa za pomocą wibratora wgłębnego w celu wzmocnienia podłoża w obrębie kolumny, zarówno w gruntach niespoistych jak i spoistych. Technologia ta, od momentu opracowania przez założyciela firmy Johanna Kellera, została wykorzystana już w tysiącach projektów.

Betonowe kolumny Vibro

Technologia polega na wykonaniu kolumn/trzonów betonowych za pomocą wibratorów z rdzeniowym podawaniem materiału, z tym że zamiast kruszywa, jak w przypadku kolumn żwirowych podawany jest beton ubijalny.

Zastosowania

 • Ograniczanie osiadania fundamentu
 • Zwiększenie nośności pozwalające zmniejszyć wymiary fundamentu w planie
 • Zwiększenie sztywności podłoża
 • Zwiększenie wytrzymałości podłoża na ścinanie
 • Ograniczenie możliwości upłynnienia
 • Zwiększenie stateczności zboczy
 • Zmniejszenie głębokości posadowienia
 • Zapobieganie przemieszczeniom spowodowanym trzęsieniami ziemi
 • Bardzo efektywne do zagęszczania piasków i rekultywacji gruntów

Proces

Kolumny żwirowe

W procesie podawania mokrego materiału od góry wibrator zagłębiany jest w podłoże za pomocą wibracji i ciężaru wibratora a także strumienia wody wydostającej się przez dysze na końcu wibratora. Kruszywo jest podawane z poziomu terenu do leja wytworzonego wokół wibratora wypełniając wolną przestrzeń. Wibrator jest podnoszony i opuszczany, przemieszczając i zagęszczając kruszywo. Proces ten powtarza się do momentu uformowania zagęszczonej kolumny aż do powierzchni terenu.

W przypadku podawania suchego materiału od dołu proces formowania kolumny jest podobny, z tym że nie używa się wody, a kruszywo podawane jest rdzeniowo przez dołączoną do wibratora rurę zasilającą. W przypadku konieczności przejścia przez zagęszczone warstwy podłoża można stosować wstępne podwiercanie dla ułatwienia penetracji wibratora.

Urządzenia technologii Vibro są wyposażone w system zbierania danych, takich jak natężenie prądu i prędkość penetracji/podnoszenia. Wszystkie dane są rejestrowane i wyświetlane na monitorze w kabinie operatora wraz z określonymi wartościami docelowymi. Monitorowanie pozwala operatorowi skorygować wszelkie odchylenia w czasie rzeczywistym podczas procesu wykonania kolumn żwirowych, aby utrzymać zagęszczenie zgodne ze specyfikacją projektu.

Odmianą tej technologii są betonowe kolumny Vibro (FSS), w których beton jest wtłaczany do gruntu przez wibrator zamiast kruszywa lub wszelkie odmiany kolumn hybrydowych gdzie za pomącą jednej lub kilku maszyn wykonywane są kolumny żwirowo-betonowe, najczęściej z betonowym trzonem oraz głowicą lub stopą żwirową.

Betonowe kolumny Vibro

W przypadku podawania betonu ubijalnego od dołu proces formowania kolumny jest podobny do formowania kolumn z kruszywa z rdzeniowym podawaniem materiału do wibratora rurę zasilającą.
Urządzenia technologii Vibro są wyposażone w system zbierania danych, takich jak natężenie prądu i prędkość penetracji/podnoszenia. Wszystkie dane są rejestrowane i wyświetlane na monitorze w kabinie operatora wraz z określonymi wartościami docelowymi. Monitorowanie pozwala operatorowi skorygować wszelkie odchylenia w czasie rzeczywistym podczas procesu wykonania kolumn betonowych lub betonowo-żwirowych, aby utrzymać zagęszczenie zgodne ze specyfikacją projektu.

Zalety

 • Uniwersalna metoda wzmacniania gruntu, którą można dostosować w zależności od warunków geotechnicznych i wymagań odnośnie fundamentów
 • Oferuje ekonomiczne rozwiązanie poprawy własności gruntu
 • Może być realizowana do prawie każdej głębokości
 • Stosunkowo szybka realizacja - kolejne roboty budowlane mogą następować bardzo szybko
 • Wzmocnienie podłoża umożliwia realizacją płytkiego posadowienia bezpośredniego, co może prowadzić do oszczędności
 • Przyjazna dla środowiska, ponieważ wykorzystuje materiały naturalne i miejscowe
 • Niezwykle cicha metoda przy niskich częstotliwościach wibracji
 • Tylko niewielka objętość gruntu musi zostać usunięta w czasie procesu wykonania, dzięki czemu unika się kosztów związanych z usuwaniem urobku typowym dla technologii CFA i pali wierconych

Gwarancja jakości

Sprzęt wibracyjny, którego używamy, został zaprojektowany i wyprodukowany przez naszego wewnętrznego producenta maszyn, wyłącznie na użytek firmy Keller.

Autorskie oprogramowanie do zarządzania jakością produkcji pozwala nam obserwować i analizować dane w czasie rzeczywistym oraz sprawdzać poprawność wykonywanych prac.

W czasie procesu wykonania rejestrowanych jest szereg parametrów produkcyjnych takich jak głębokość, natężenie prądu, siła docisku, prędkość penetracji/podnoszenia, czas, data i numer elementu.

Do sprawdzenia jakości wykonanych kolumn mogą być również wykorzystywane próbne obciążenia statyczne (pojedyncze kolumny lub grupy kolumn), sondowania przez kolumny żwirowe, badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonu kolumn/trzonów betonowych i weryfikacja średnicy kolumny.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy