Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

PROGRAM „RZETELNI”

22 czerwca 2013 r. w warszawskim hotelu Gromada odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Laureatom III edycji Programu „RZETELNI”.

Nagrody Programu RZETELNI22 czerwca 2013 r. w warszawskim hotelu Gromada odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Laureatom III edycji Programu „RZETELNI”.

Wieka Gala RZETELNYCH zgromadziła ponad 500 osób. Zebranych gości powitali gospodarze wieczoru: Robert Składowski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP. Gratulacje dla Uczestników Gali złożył osobiście dr hab. Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Słowa uznania w formie listów skierowali również: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta – Pan Olgierd Dziekoński, Wicepremier, Minister Gospodarki – Pan Janusz Piechociński, Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz. Oprócz dostojnych Laureatów swoją obecnością wieczór uświetnili przedstawiciele władz samorządowych, świata polityki i biznesu. W znakomity sposób Galę poprowadzili Maciej Dowbor i Joanna Bartel.

Najważniejsi jednak jak co roku byli sami Laureaci, gdyż właśnie dzięki takim wspaniałym Ludziom, którzy nakreślają wysokie standardy, a my promując je  wskazujemy wzorce godne naśladowania.

Program „RZETELNI” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim.

Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary:

„Rzetelni w Biznesie” – Certyfikat otrzymują firmy działające w Polsce, a także firmy mające w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa,

„Rzetelny Samorząd” – Certyfikat przyznawany samorządom,

„Rzetelni w Ochronie Zdrowa” – uhonorowane tym Certyfikatem zastają placówki medyczne oraz firmy związane z branżą medyczną,

„Rzetelna Instytucja” – Certyfikat otrzymują instytucje oraz jednostki, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.

Dokonania Uczestników Programu zostały poddane ocenie Rady Programowej, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,  instytucji współpracujących oraz współorganizatorów. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu przyznane zostały Certyfikaty, będące bez wątpienia uhonorowaniem ciężkiej pracy naszych Laureatów.

Rada Programowa przyznała również Nagrody Specjalne „ Rzetelni 2013” najbardziej zasłużonym dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Uczestnicy Programu „Rzetelni” to podmioty, o których można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych. Ważnym czynnikiem ich działalności jest oferowanie produktów czy świadczenie usług na wysokim poziomie, dlatego też kładą nacisk na rozwój poprzez inwestycje o charakterze innowacyjnym, jak również inwestycje w kadry. Wiedzą też doskonale, jak pozyskiwać i wykorzystywać środki z Unii Europejskiej, co przekłada się na efektywne zarządzanie. Dlatego tak ważne jest, aby pokazywać, a przede wszystkim doceniać działania tych, którzy pokonując bariery – osiągają sukces w swoim regionie, Polsce czy na arenie międzynarodowej.

LAUREACI PROGRAMU "RZETELNI 2013"

Galeria:

galeria_185  

Więcej zdjęć: TUTAJ.

Galeria zdjęć do artykułu

Podobne artykuły