Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Etyka w biznesie i rzetelność a sukces firmy

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – etyka to jeden z kluczowych elementów usprawniających zarządzanie i przede wszystkim budujący wartość firmy.

Logo RzetelniZ punktu widzenia przedsiębiorstwa – etyka to jeden z kluczowych elementów usprawniających zarządzanie i przede wszystkim budujący wartość firmy. Dziś bardzo ważnym jest określenie systemu wartości i zasad postępowania zarówno z zewnętrznym otoczeniem firmy: partnerami, kontrahentami lub konkurencją, ale również z pracownikami.  Rzetelność podmiotu w dużej mierze przekłada się na jego sukces i rozwój.

Na rzecz propagowania i przestrzegania zasad etyki w biznesie działają m.in. organizacje pracodawców. Jedną z nich jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, które od lat realizuje cenne inicjatywy w tym zakresie.

Bez wątpienia przedsięwzięciem znaczącym w środowisku gospodarczym jest Projekt „RZETELNI” realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020.

W ocenie dotychczasowych Laureatów - udział w Projekcie „RZETELNI” to nie tylko wyróżnienie i możliwość aktywnej promocji, ale również nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o Certyfikaty w sześciu dziedzinach:

  • Rzetelni w Biznesie – wyróżnienie dla firm działających na polskim rynku,  które spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania,
  • Rzetelni w Ochronie Zdrowia – Certyfikat przyznawany placówkom medycznym i firmom branży medycznej, kierujących się etyką, profesjonalizmem i efektywnością zarządzania,
  • Rzetelny Samorząd – tytuł dla samorządów, które dbają o wysokie standardy i stwarzają       korzystne warunki dla rozwoju społeczności lokalnej,
  • Rzetelna Instytucja – wyróżnienie przyznawane instytucjom i jednostkom, które poprzez swoją działalność istotnie wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny swojego otoczenia,
  • Rzetelny Menedżer - nagroda dla osób zarządzających, właścicieli firm, samorządowców, którzy dbają o poszanowanie norm etycznych , a prowadzone przez nich podmioty  rozwijają się na ponad przeciętnym poziomie,
  • Rzetelny Pracodawca –  przyznawany po raz pierwszy Certyfikat dla podmiotów podejmujących działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, inwestujących w rozwój zasobów ludzkich oraz kierujących się zasadami związanymi ze społeczną odpowiedzialności biznesu.

Z udziałem w projekcie liczy się szereg korzyści związanych z kreowaniem wizerunku, promocją i reklamą, ale też możliwością spotkań i kontaktów. „Dotychczasowi Laureaci Projektu RZETELNI podkreślają, że udział w przedsięwzięciu przełożył się na kreowanie ich wizerunku na rynku, dzięki chociażby rekomendacjom wysyłanym do ich obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych. Jestem przekonany, że również w tym roku nagrodzeni będą w stanie pokazać szerszemu gronu, że są bardzo ważnym graczem polskiej gospodarki.(…)” - mówi Robert Składowski, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Idea przedsięwzięcia spotkała się ze słowami uznania ze strony Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także poparciem Marszałków, Wojewodów, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Polskiej Agencji Rozwoju Polskiej Przedsiębiorczości, co tylko potwierdza prestiż i wysoką rangę inicjatywy.

Do Projektu „RZETELNI” mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, placówki medyczne, instytucje, samorządy oraz osoby zarządzające. Wielki finał już w 28 czerwca br. podczas Wielkiej Gali „25 lat wolności dla polskiej rzetelności”.

Podobne artykuły