Artykuł Dodaj artykuł

Fasada jak płuca budynku - fotokataliza w farbach TYTAN EO i TYTAN EOS

Ściany zewnętrzne budynków narażone są na niszczące działanie zanieczyszczeń miejskich i przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu zjawiska fotokatalizy w farbach elewacyjnych TYTAN EO i TYTAN EOS firmy Selena, fasady zyskują samoczyszczącą warstwę chroniącą kolor przez wiele lat.

Ściany zewnętrzne budynków narażone są na niszczące działanie zanieczyszczeń miejskich i przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu zjawiska fotokatalizy w farbach elewacyjnych TYTAN EO i TYTAN EOS firmy Selena, fasady zyskują samoczyszczącą warstwę chroniącą kolor przez wiele lat.

Praca wykonana farbą
TYTAN EO na fasadzie budynku
przy ul. Taczaka 18 w Poznaniu
Festiwal Muralia Outer Spaces
2011 Fot. Selena
Praca wykonana farbą
TYTAN EO na fasadzie budynku
przy ul. Grobli 11 w Poznaniu
Festiwal Muralia Outer Spaces
2011 Fot. Selena

Fotokataliza to następujący pod wpływem światła proces reakcji chemicznej, powodujący redukcję i utlenianie zabrudzeń. Aktywnym związkiem w tym procesie jest dwutlenek tytanu (TiO2). Rozdrobniony do wielkości nanocząsteczek wykazuje się wyjątkowymi właściwościami fotokatalicznymi oraz zdolnościami do neutralizowania zanieczyszczeń gazowych i przemysłowych, takich jak: szkodliwe składniki spalin, tlenki siarki i azotu czy opary benzyny. TiO2 jako składnik farb elewacyjnych TYTAN EO i TYTAN EOS sprawia, że pokryte nimi powierzchnie charakteryzują się wyjątkową odpornością na zabrudzenia, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zdolnością do samoczyszczenia.

Fotokataliza dla czystej fasady

Produkowane przez firmę Selena farby elewacyjne TYTAN EO i TYTAN EOS z efektem fotokatalizy to innowacyjne produkty na bazie zolu kwasu krzemowego (TYTAN EO) i żywicy silikonowej (TYTAN EOS). Wykazują one aktywność fotokatalityczną, przebiegającą cyklicznie w czasie oddziaływania światła na powłoki malarskie. Pod wpływem pobudzanej przez światło cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu pomalowane nimi podłoże staje się podatne na usuwanie brudu suchego z powierzchni powłoki. Procesy te zachodzą w pełni po upływie wymaganego okresu ekspozycji na światło (zazwyczaj waha się on pomiędzy 12 a 24 h). Fotokataliza przebiega bez względu na brak bezpośredniego nasłonecznienia (zachodzi również przy promieniowaniu UV w okresie zachmurzenia oraz w obecności światła sztucznego). Zanieczyszczenia  atmosferyczne, stykając się z zaawansowanymi technologicznie powłokami z zawartością TiO2 ulegają utlenieniu i przekształcane są w substancje nieszkodliwe dla środowiska. Eliminacja zanieczyszczeń z fasady przebiega przede wszystkim dzięki opadom atmosferycznym, które spłukują utlenione zabrudzenia z powierzchni ścian. Fasady pokryte farbami wykazującymi właściwości fotokatalityczne mają niebagatelny wpływ na poprawę jakości otaczającego nas powietrza. Olbrzymią zaletą powierzchni samoczyszczących są także walory estetyczne - pozostają one piękne i czyste znacznie dłużej, niż te pokryte farbami produkowanymi w technologii tradycyjnej. Zastosowanie farb elewacyjnych TYTAN EO i EOS z efektem fotokatalizy wzmacnia trwałość koloru a więc wydłuża czas między cyklicznymi pracami remontowymi, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

Trwałe piękno tkanki miejskiej

Praca wykonana farbą
TYTAN EO na fasadzie
budynku przy ul. Woźnej 13 w
Poznaniu Festiwal Murali Outer
Spaces 2011
Fot. Selena

Nawierzchniowe farby TYTAN EO i EOS z efektem fotokatalizy przeznaczone są do wymalowań zarówno pierwotnych jak i renowacyjnych wszelkich wysezonowanych podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo – wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, zolokrzemowe i akrylowe, a także beton i płyty gipsowo – kartonowe. Farby te mają one bardzo dobre właściwości kryjące i nie pozostawiają smug na malowanych powierzchniach. Dzięki obecności krzemionki koloidalnej tworzą powłokę o podwyższonej przepuszczalności pary wodnej. Niskoalkaliczny odczyn PH sprawia, że są także odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, jak np. kwaśne deszcze. Ze względu na swoje wyjątkowe parametry, farby elewacyjne TYTAN EO, zostały wybrane do tworzenia olbrzymich malowideł w tegorocznej edycji odbywającego się w Poznaniu Festiwalu Murali Outer Spaces, którego mecenasem głównym była firma Selena. Fasady wytypowanych budynków poznańskiej przestrzeni miejskiej zostały pomalowane farbami zolokrzemowymi marki TYTAN EO. Dzięki silnym właściwościom kryjącym i bogatej palecie kolorów farb TYTAN EO, powstałe dzieła urban artu wpisały się na stałe w tkankę miejską Poznania - nadając starym budynkom nowe, artystyczne oblicze.

Praca wykonana farbą TYTAN  EO
na ścianie budynku przy
ul. Mostowej w Poznaniu
Festiwal Murali Outer Spaces 2011
Fot. Selena

Farba elewacyjna EO zolokrzemowa z efektem fotokatalizy
 

Farba elewacyjna EO jest wyjątkowo innowacyjną nawierzchniową farbą zolokrzemową na bazie zolu kwasu krzemowego. Dzięki krzemionce koloidalnej i dodatkowemu wykorzystaniu efektu fotokatalizy farba elewacyjna EO tworzy powłokę samoczyszczącą, o podwyższonej przepuszczalności pary wodnej. Pod wpływem światła padającego na pomalowaną powierzchnię zachodzą reakcje utleniające i rozkładające różnego rodzaju zabrudzenia organiczne, zabrudzenia samoczynnie odpadają. Farba EO charakteryzuje się niskoalkalicznym odczynem pH=8,0-9,0 oraz niską nasiąkliwością powierzchniową. Jest wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO2. Farba EO zawiera środki glono- i grzybobójcze zabezpieczające przed korozją mikrobiologiczną.

Dane techniczne:

kolor biały lub wg wzornika TYTAN EOS
temperatura stosowania (podłoża, powietrza, materiałów) od +5oC do +25oC
czas schnięcia 3-6 h w zależności od warunków pogodowych
wydajność przy 1-krotnym malowaniu od 7-8 m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
wydajność przy 2-krotnym malowaniu od 4-5 m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
*dokładne zużycie należy wyznaczyć poprzez dokonanie prób na obiekcie
wydajność z opakowania 10 l (2-krotne malowanie) do 50 m2

Farba elewacyjna EOS silikonowa z efektem fotokataliz

Farba elewacyjna EOS jest nowoczesną, zaawansowaną technologicznie farbą na bazie dyspersji silikonowej z dodatkiem wypełniaczy najnowszej generacji. Dzięki wykorzystaniu efektu fotokatalizy farba tworzy powłokę samoczyszczącą. Nanocząstki dwutlenku tytanu (TiO2) mają rewelacyjne właściwości fotokatalityczne! Receptura farby elewacyjnej EOS wykorzystuje zdolności uzyskiwania wyjątkowo małych cząstek TiO2 rzędu paru nanometrów. Pod wpływem cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez światło podłoże jest podatne na usuwanie brudu suchego z powierzchni powłoki. Zaawansowana technologicznie powłoka fotokatalityczna z wykorzystaniem TiO2 ma właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze, antystatyczne i jest mocnym filtrem UV.

Dane techniczne:

kolor biały lub wg wzornika TYTAN EOS
temperatura stosowania (podłoża, powietrza, materiałów) od +5oC do +25oC
czas schnięcia 3-6 h w zależności od warunków pogodowych
wydajność przy 1-krotnym malowaniu od 7-8 m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
wydajność przy 2-krotnym malowaniu od 4-5 m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
*dokładne zużycie należy wyznaczyć poprzez dokonanie prób na obiekcie
wydajność z opakowania 10 l (2-krotne malowanie) do 50 m2

Producent: Selena SA, www.selena.pl infolinia 0 801 350 500

Farba elewacyjna EO cena netto: 175,90 zł/ opak. 10l czyli 17,50 zł/ 1 l
Farba elewacyjna EOS cena netto: 226,90 zł/ opak. 10l czyli 22,69 zł/ 1 l