Artykuł Dodaj artykuł

POLBRUK S.A. wśród laureatów Diamentów Forbesa!

Diamenty Forbesa 2012 rozdane! Wśród nagrodzonych i tym razem nie zabrakło firmy Polbruk S.A. Lider w produkcji kostki brukowej i betonowych wyrobów drogowych już po raz trzeci z rzędu znalazł się na prestiżowej liście Forbesa, wśród największych przedsiębiorstw, których roczne przychody ze sprzedaży przekraczają 250 mln złotych.

Diamenty Forbesa 2012 rozdane! Wśród nagrodzonych i tym razem nie zabrakło firmy Polbruk S.A. Lider w produkcji kostki brukowej i betonowych wyrobów drogowych już po raz trzeci z rzędu znalazł się na prestiżowej liście Forbesa, wśród największych przedsiębiorstw, których roczne przychody ze sprzedaży przekraczają 250 mln złotych.

Dyplom za wyróżnienie w
rankingu Diamenty Forbesa 2012
Fot. Polbruk
Od lewej: Nagrodę odbiera
Członek Zarządu firmy Polbruk
Pan Gerard Pietrosiuk
Fot. Forbes

Rating wiarygodności firm 2012, powstający pod patronatem magazynu Forbes, zbudowany został na podstawie danych zgromadzonych przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Polska i dotyczy firm, które złożyły w terminie raporty do KRS za 2011 r. Ranking Diamentów Forbesa przygotowywany jest z użyciem szwajcarskiej metody wyceny wartości, biorącej pod uwagę zarówno wartość dochodową, jak i majątkową przedsiębiorstw. Połączenie tych metod pozwala uwzględnić w wyniku końcowym również potencjał pracowników i know-how oraz wrażliwość na zmiany sezonowe. Na listę trafiają firmy, które wykazują największy potencjał rozwojowy i najszybciej na rynku zwiększają swoją wartość. Wyróżnienie Diamentem Forbesa oznacza, że jednostki te:

- są rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),
- mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami,
- wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w latach 2008–2010.

Firma Polbruk S.A., powtarzając sukces z lat ubiegłych, już po raz trzeci została laureatem Diamentów Forbesa w kategorii przedsiębiorstw z dochodami powyżej 250 mln złotych w województwie pomorskim. To cenne wyróżnienie jest dowodem, że miano czołowego producenta w branży jest zasłużone. „Znalezienie się w rankingu najlepiej prosperujących firm jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i świadczy o rosnącej sile naszego przedsiębiorstwa. Staramy się systematycznie dostosowywać nasze produkty do wymagań odbiorców, podnosząc ich jakość, wprowadzając nowe linie produktowe i wzory oraz wykorzystując przy ich produkcji innowacyjne technologie. Owocuje to zaufaniem klientów i przywiązaniem do marki, czego potwierdzeniem jest m.in. osiągnięty wynik w rankingu Forbesa.”- mówił, odbierając wyróżnienie na uroczystej gali w Gdańsku, Gerard Pietrosiuk, Członek Zarządu firmy Polbruk S.A.