Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Ochrona przed hałasem przemysłowym
budowa.org id57931 00.00 PLN 5 5

Ochrona przed hałasem przemysłowym

Podgląd

Ochrona przed hałasem przemysłowym

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

ANKOMAKUSTIK - PRACOWNIA AKUSTYKI Sp. z o.o.

św. Michała 100 bud.P2 /306
61-005 Poznań
wielkopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 61 624 14 74
e-mail: biuro@ankomakustik.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Ochrona przed hałasem przemysłowym

Wychodząc na przeciw wszystkim przedsiębiorcom chcącym w spokoju wykonywać swoją pracę AnkomAkustik - Pracownia Akustyki dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony przed hałasem.

Normy

  1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
  2. Zasady ochrony środowiska przed hałasem określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. 

W rozumieniu ustawy ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu hałasu przynajmniej do poziomu dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Jak działamy:

Diagnoza problemu

Pierwszym krokiem jest zbadanie przedsiębiorstwa. Zdefiniowanie źródła problemu. Zapoznanie się z jego specyfiką oraz oczekiwaniami zleceniodawcy.

Pomiary oraz modelowanie komputerowe 

Po rozpoznaniu problemu i zdefiniowaniu źródła przekroczeń przystępujemy do wykonania stosownych badań. Na ich podstawie przygotowujemy model geometryczny przedsiębiorstwa. Definiujemy źródła hałasu. Model zostaje skalibrowany. W przygotowanym środowisku komputerowym analizujemy mozliwe rozwiązania oraz określamy minimalną skuteczność redukcji akustycznej oraz optymalizujemy harmonogram redukcji.

Projekt rozwiązania

Na podstawie wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy własne modele obliczeniowe o bardzo wysokiej dokładności. Nasi inżynierowie zaprojektują stosowne rozwiązanie* i w razie potrzeby przygotują wszystkie dokumenty związane z pozwoleniem na budowę. 

Wykonanie, instalacja, sprawdzenie

To co zaprojektujemy wykonamy i zainstalujemy. Na wykonane prace udzielimy gwarancji na piśmie bo jesteśmy pewni swojej pracy.

Inne produkty firmy