Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Akustyka budowlana
budowa.org id57934 00.00 PLN 5 5

Akustyka budowlana

Podgląd

Akustyka budowlana

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

ANKOMAKUSTIK - PRACOWNIA AKUSTYKI Sp. z o.o.

św. Michała 100 bud.P2 /306
61-005 Poznań
wielkopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 61 624 14 74
e-mail: biuro@ankomakustik.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Akustyka budowlana

Właściwa izolacyjność akustyczna przegród między sąsiednimi lokalami jak i w obrębie tego samego mieszkania czy biura zdecydowanie wpływa na komfort użytkowania budynku.

Ochrona przed hałasem jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań, stawianym budynkom. Wymagania te zapisano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu tych obiektów nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać w zadowalających warunkach.

Akustyka zyskuje coraz bardziej na znaczeniu przy wyborze mieszkania czy biura. Hałas odpowiada bezpośrednio za jakość użytkowania budynku. Właściwa izolacyjność akustyczna przegród między sąsiednimi lokalami jak i w obrębie tego samego mieszkania czy biura zdecydowanie wpływa na komfort użytkowania budynku.

Do prawidłowego zaprojektowania budynku pod kątem ochrony przed hałasem kluczowa jest znajomość właściwości akustycznych stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród oraz właściwe pod kątem akustyki rozplanowanie pomieszczeń.

Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród zarówno od dźwięków powietrznych jak i uderzeniowych definiuje norma PN-B-02151-3:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Inne produkty firmy