Artykuł Dodaj artykuł

Izolacyjność akustyczna systemu ociepleń na styropianie ATLAS [ETICS]

ATLAS to największy producent systemów izolacji cieplnej w Polsce. Od początku lat 90. XX w. oferuje kilka wzajemnie uzupełniających się systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków, w tym ATLAS [ETICS] – JEDYNY NA POLSKIM RYNKU SYSTEM IZOLACJI CIE

 

atlas.logo.290509.gif

ATLAS to największy producent systemów izolacji cieplnej w Polsce. Od początku lat 90. XX w. oferuje kilka wzajemnie uzupełniających się systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków, w tym ATLAS [ETICS] – JEDYNY NA POLSKIM RYNKU SYSTEM IZOLACJI CIEPLNEJ NA STYROPIANIE ELASTYFIKOWANYM, który jednocześnie ociepla i wygłusza ściany. Zalecany jest do stosowania w budynkach znajdujących się w strefie hałasu w pobliżu trakcji komunikacyjnych (ulic, torów, lotnisk, terenów przemysłowych).

Oferowane przez Firmę Atlas systemy izolacji cieplnej to sprawdzone i bardzo popularne rozwiązania na polskim rynku -  z ich użyciem, do końca 2008 r. ocieplono 158 mln metrów kwadratowych ścian !!!

ATLAS, jako jedyny polski producent systemów ociepleń może poszczycić się aż 5-cioma Europejskimi Aprobatami Technicznymi: ETA-06/0081, ETA-06/0173, ETA-06/0187, ETA-06/0281 oraz ETA-07/0316 dopuszczającymi stosowanie wyrobów ATLASA w krajach UE. Złożone systemy izolacji cieplnej ATLAS posiadają jako jedyne w Polsce dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Niemiec – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Instytut Techniki Budowlanej wydał znowelizowaną wersję Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA -06/0081, w której jako materiał termoizolacyjny, po raz pierwszy w Polsce, dopuszczono możliwość zastosowania elastyfikowanego ekspandowanego polistyrenu EPS. Styropian elastyfikowany, poza bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, dodatkowo charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej.

Elementy składowe złożonych systemów izolacji cieplnej oferowanych przez Atlas

 

kleje (systemy z płytami EPS lub XPS jako materiałem termoizolacyjnym)
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
zaprawa klejąca ATLAS HOTER S
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U
kleje (systemy z wełną mineralną jako materiałem termoizolacyjnym)
zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20
wyroby do izolacji cieplnej – płyty EPS*
standardowy ekspandowany polistyren EPS
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150
elastyfikowany ekspandowany polistyren EPS
EPS-EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80
wyroby do izolacji cieplnej – płyty XPS*
XPS-EN 13164-T2-CS(10/Y)200-DS(TH)-TR100-WL(T)1,5
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DS(TH)-TR100-WL(T)1,5
wyroby do izolacji cieplnej – płyty z wełny mineralnej*
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR100-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10/Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
Łączniki
EJOT ejotherm ST U wg ETA-02/0018
Fischer TERMOZ 8U wg to ETA-02/0019
Hilti SX-FV wg ETA-03/0005
Hilti SD-FV 8 wg ETA-03/0028
Fischer TERMOZ 8N wg ETA-03/0019
EJOT ejotherm STR U wg ETA-04/0023
EJOT SDM-T plus U wg ETA-04/0064
EJOT ejotherm NT U wg ETA-05/0009
WKRĘT-MET-ŁIT i WKĘT-MET-ŁIM wg ETA-05/0225
WKRĘT-MET-ŁFNΦ8 i WKRĘT-MET-ŁFMΦ8 wg ETA-06/0080
WKRĘT-MET-ŁFNΦ10 i WKRĘT-MET-ŁFMΦ10 wg ETA-06/0105
KOELNER KI8M wg ETA-06/0191
warstwy zbrojone (systemy z płytami EPS lub XPS jako materiałem termoizolacyjnym)
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U
warstwy zbrojone (systemy z wełną mineralną jako materiałem izolacyjnym)
zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20
siatki z włókna szklanego
SSA-1363 SM(100)
VERTEX 145A /AKE 145A /R 117 A 101
preparaty gruntujące pod wyprawy tynkarskie
akrylowa podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
silikatowa podkładowa masa tynkarska ATLAS SILKAT ASX
silikonowa podkładowa masa tynkarska ATLAS SILKON ANX
wyprawy tynkarskie
tynki mineralne ATLAS CERMIT
tynki akrylowe ATLAS CERMIT (systemy z płytami EPS lub XPS jako materiałem termoizolacyjnym)
tynki silikatowe ATLAS SILKAT
tynki silikonowe ATLAS SILKON
preparaty podkładowe pod farby
preparat gruntujący pod farbę silikatową ATLAS ARKOL SX
preparat gruntujący pod farbę silikonową ATLAS ARKOL NX
powłoki dekoracyjne (farby)
akrylowa farba elewacyjna ATLAS ARKOL E (systemy z płytami EPS lub XPS jako materiałem termoizolacyjnym)
silikatowa farba elewacyjna ATLAS ARKOL S
silikonowa farba elewacyjna ATLAS ARKOL N
farba elewacyjna ATLAS FASTEL

* * w tabeli podano wybrane kody materiałów termoizolacyjnych, które mogą być stosowane w złożonych systemach izolacji cieplnej oferowanych przez Atlas

ZALETY:

• nowa jakość, potwierdzona - pierwszą dla polskiego systemu - Europejską Aprobatą Techniczną ETA-06/0081
• poprawa izolacyjności akustycznej przegród
• nadanie ścianom wymaganej izolacyjności cieplnej
• zwiększenie trwałości ścian zewnętrznych
• ochrona przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych
• energooszczędność – ograniczenie kosztów ogrzewania budynku
• optymalny komfort cieplno-wilgotnościowy
• bogaty wybór faktur i kolorów tynków oraz farb z palety 700 barw
• podniesienie walorów estetycznych elewacji
• jako jedyny w Polsce posiada dokument dopuszczający do stosowania na terenie Niemiec – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

 

sciana.przekroj.atlas2b.290509.jpg

OPIS WARSTW SYSTEMU:

 

1.red.atlas.290509.jpg Mocowanie: Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 lub K-20, ATLAS HOTER S lub U
2.red.atlas.290509.jpg Izolacja termiczna: styropian elastyfikowany
3.red.atlas.290509.jpg Mocowanie dodatkowe: łączniki mechaniczne
4.red.atlas.290509.jpg Warstwa zbrojona: siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejącej ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U
5.red.atlas.290509.jpg Masa podkładowa: pod tynki mineralne i akrylowe ATLAS CERPLAST, silikatowe ATLAS SILKAT ASX lub silikonowe ATLAS SILKON ANX
6.red.atlas.290509.jpg Tynk: mineralny ATLAS CERMIT SN/SN-MAL/DR, akrylowy ATLAS CERMIT N/R, silikatowy ATLAS SILKAT N/R lub silikonowy ATLAS SILKON N/R
7.redatlas.290509.jpg Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL S, silikonowa ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL zagruntowana odpowiednio preparatem gruntującym pod farby silikatowe ATLAS ARKOL SX lub silikonowe ATLAS ARKOL NX

Ochrona przed hałasem i drganiami to jedno z wymagań podstawowych dla obiektu budowlanego. Potrzeby ochrony akustycznej budynków wynikają z konieczności przeciwdziałania szkodliwemu wpływowi hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Poprawienie warunków akustycznych, nawet w niewielkim stopniu, należy uznać za działanie właściwe, do którego należy dążyć.

Krajem, gdzie ocena akustyczna jest niezbędnym elementem w procesie uzyskania aprobaty technicznej, są Niemcy. W procesie prowadzonym przez Deutsches Institut für Bautechnik zmierzającym do uzyskania Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung niezbędne jest przeprowadzenie oceny izolacyjności akustycznej zgodnie z wymaganiami normy DIN 4109. Pomiary izolacyjności akustycznej złożonych systemów izolacji cieplnej oferowanych przez ATLAS zostały dokonane zgodnie z metodyką opisaną w PN-EN ISO 140-16.

Poprawa wskaźnika ważonego izolacyjności akustycznej właściwej została obliczona zgodnie z zaleceniami podanymi w PN -EN ISO 717-1. Uzyskane wyniki wskazały na różnice izolacyjności akustycznej między układami z zastosowaniem ekspandowanego polistyrenu (EPS) i elastyfikowanego ekspandowanego polistyrenu (EPS). Na rysunku przedstawiono dla różnych złożonych systemów izolacji cieplnej ATLAS poprawę wskaźnika ważonego izolacyjności akustycznej właściwej (ΔRw) w zależności od grubości warstwy termoizolacyjnej. Wartość dodatnia ΔRw = Rw, układ z ETICS – Rw, układ bez ETICS oznacza poprawę izolacyjności akustycznej układu, zaś ujemna wartość oznacza pogorszenie właściwości izolacyjności akustycznej układu.

 

wykres1.2.izolacja.atlas.290509.jpg wykres2.2.izolacja.atlas.290509.jpg
Ocieplenie Atlas złożone z:
• zaprawy klejącej Atlas Stoper K-20;
• ekspandowanego polistyrenu (EPS)–EPS-
-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS (10(70)-
DS.(N) 2-DS.(70,-)2-TR100;
• zaprawy klejącej Atlas Stoper K-20;
• siatki VERTEX 145A/AKE 145A/R 117 A101;
• tynku podkładowego Atlas Cerplast;
• tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20
Ocieplenie Atlas złożone z:
• zaprawy klejącej Atlas Stoper K-20;
• elastyfikowanego ekspandowanego polistyrenu
(EPS)–EPS-EN13163-T2-L1-W2-S2-P4-BS-100-
DS.(N) 2-DS.(70,-) 1-TR80;
• zaprawy klejącej Atlas Stoper K-20;
• siatki VERTEX 145A/AKE 145A/R 117 A 101;
• tynku podkładowego Atlas Cerplast;
• tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20
wykres3.2.izolacja.atlas.290509.jpg wykres4.2.izolacja.atlas.290509.jpg
Ocieplenie Atlas złożone z:
• zaprawy klejącej Atlas Stoper K-20;
• ekspandowanego polistyrenu (EPS) – EPS-EN
13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10(70)-
DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100;
• kołków Kelner KI8M zgodnie z ETA-06/0191
(5 kołków/m2),
• zaprawy klejącej Atlas Stoper K-20;
• siatki VERTEX 145A/AKE 145A/R 117 A 101;
• tynku podkładowego Atlas Cerplast;
• tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20
Ocieplenie Atlas złożone z:
• zaprawy klejącej Atlas Stoper K-20;
• ekspandowanego polistyrenu (EPS) – EPS-EN
13163-T2-L1-W2-S2-P4-BS100-DS.(N)2-
DS.(70,-)1-TR80; kołków Kelner KI8M zgodnie z
ETA-06/0191 (5 kołków/m2);
• zaprawy klejącej Atlas Stoper K-20;
• siatki VERTEX 145A/AKE 145A/R 117 A 101;
• tynku podkładowego Atlas Cerplast;
• tynku mineralnego Atlas Cermit SN 20

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły